Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.8.13 / dotaz č. 41931
Dobrý den.

Jsme rodinná manufaktura v oblasti výroby potravin a jsme ve fázi nákupu pozemku pro budoucí výstavbu objektu výroby, rodinného domu a objektu skleníku a venkovních ploch pro pěstování vlastních zdrojů. Rádi bychom dospěli k domu, který bude kombinovat všechny moderní i tradiční aspekty energetické soběstačnosti a svobody od státních dodavatelů a institucí, meximální schopnosti využívat přírodní zdroje, co nejméně znečišťovat okolí a stát se finančně nezávislými na subjektech, jejichž chod nemůžeme ovlivnit. Směřujeme dotaz do sekce kogenerace, ale je nám jasné, že dotaz pokrývá prakticky všechny kategorie od výroby zdrojů, přes fungování budov až po jejich smysluplné užívání. Rádi bychom se napojili na projekční kancelář, která bude schopna toto vše kombinovat a spolupracovat na výsledku, který nás uspokojí. Nechceme se stát odborníky v oboru, ale hledáme přístup, který bude respektovat naše potřeby technické, enviromentální, ekologické, ekonomické a v neposlední řadě lidské, estetické a duchovní. Zjednodušeně řečeno - energetická nezávislost, optimální využití vlastních nebo dostupných přírodních zdrojů, využití odpadní vody vč. kořenové čističky atd. a to vše v kombinaci s kvlaitní stavbou a architekturou. Stavební a architektonické aspekty bychom asi měli umět pokrýt z vlastní blízkosti, ale zatím jsme nenarazili na projekci, která by dokázala v oblasti TZB přemýšlet dostatečně široce, jak po technické stránce, tak po stránce přístupu k přírodě, případně k duchovním úrovním fungování na Zemi. Setkáváme se spíše s různě laděnými vyhraněnými názory, ale ne s chutí spojit vše do rozumného kompromisu. Účelem není se nadosmrti zadlužit za technologie, ale na druhou stranu do svobody a soběstačnosti jsme ochotni investovat.

Děkujeme za nějaké odkazy či reference.
Vážený pane,
energetická soběstačnost není zadarmo a ekonomika je pro každý dům, každého spotřebitele trochu jiná. Technicky není problém dosáhnout 100% eneregetické soběstačnosti, ovšem příslušné technologie něco stojí. Je pak jen na vás, zda se rozhodnete dát svoje peníze dnes do nějakého energetického zařízení, nebo je vydávat postupně během let za faktury za energie. Druhá možnost je často levnější.
Mnoho lidí chápe dnešní investici do vlastního zdroje enerie jako pojistku proti růstu ceny energií v budoucnosti. Tato spekulace nemusí vyjít. Ceny energií sice nomimálně rostou, ale po odečtení inflace a v porovnání s růstem příjmů není tento nárůst zas tak výrazný - možná si vzpomenete i na období, kdy se třeba zlevňoval zemní plyn. Ceny energií jsou hodně závislé na politických rozhodnutích; vláda má možnost ovlivnit ceny např. sazbou DPH nebo spotřební daně.
Z čistě ekonomického pohledu tedy může být lepší peníze nevložit do energetické soběstačnosti, ale třeba do podnikání, kde vám přinesou větší prospěch - takže budete mít z čeho zaplatit energie a ještě vám zbyde.
V energetice, podobně jako jinde, platí, že čím je zařízení menší, tím je relativně dražší. Řešení pro energetickou soběstačnost na úrovni jednotlivého domu tak vychází dosti nákladně. Paradoxně tedy často není na místě stavět třeba dům v pasivním standardu, protože kogenerační jednotka o dostatečně malém výkonu je velice drahá.
Jiným problémem je snaha o využití různých zdrojů současně, typicky solárního systému pro ohřev vody, kogenerace z biomasy pro využití vlastního dřeva, odpadního tepla z chlazení a podobně. Jakákoli kombinace se dá obvykle technicky vyřešit, horší je to pak s efektivitou provozu. Čím více zdrojů využíváte, tím je vaše nezávislost vyšší, ovšem stojí to více peněz. Z vlastní zkušenosti jistě víte, že když budete pěstovat např. 20 druhů zeleniny, bude vaše produkce stabilnější, ovšem více peněz byste vydělali, kdybyste se soustředili třeba jen na 3 druhy.
Je jasné, že ze všeho nejdříve byste si měli udělat nějakou koncepci: zmapovat dostupné zdroje a jejich potenciál, odhadnout budoucí spotřebu energie, porovnat investiční a provozní náklady různých technologií (kogenerační jednotka, fotovoltaická elektrárna atd.atd.), případně namodelovat různé scénáře budoucího chování (vzrostou náklady na provoz, poklesne spotřeba energie, vyčerpá se zdroj biomasy apod.). Je velmi užitečné porovnat si různé varianty řešení.
Teprve s takovouto koncepcí byste měli jít za projektantem - většina z nich při jasně definovaném zadání udělá dobrý projekt. Málokdo ale umí navrhovat variantní řešení a vyčíslit jejich efektivitu; často dochází k tomu, že někdo "umí" jednu technologii a tu všude prosazuje.
Více najdete např. v této knize:
http://ekowatt.cz/cz/publikace/energeticky-sobestacny-dum
Přejeme hodně úspěchů!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk