Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.8.13 / dotaz č. 42088
Dobrý den,
jako správcovská firma jsme pronajmeme od majitele bytový dům s kotelnou uvnitř, nájemníkům budeme prodávat teplo. Co všechno za oprávnění k tomu potřebujeme, kde je seženeme a čím vším se musíme řídit při vyúčtování? Děkuji.
Ve vašem případě budete teplo dodávat na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou (při výkonu kotelny do 50 kW) nebo na základě koncese (nad 50 kW). Vyúčtování se provádí podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. Bližší informace k této problematice a soupis souvisejících předpisů najdete např. na stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci licence/stanoviska (http://www.eru.cz/user_data/files/licence/stanoviska/lic_ss_sprava.pdf)
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven tisk