Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.9.13 / dotaz č. 42184
Dobrý den, zastupuji Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě. Dostali jsme nabídku na zapojení se do elektronické aukce na dodávku elektřiny a zemního plynu. Můžete mi prosím poradit jaké základní dokumenty nám musí předložit firmy, které se elektronické aukce účastní?
Dobrý den,
Dle našeho názoru by jste měli od těchto firem požadovat dokument o oprávněnosti provádět uvedenou činnost, výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenský list, licenci, oprávnění atd.
Dále by bylo vhodné požadovat potvrzení o bezdlužnosti, beztrestnosti a pod.
Problematika je složitá a je třeba v první řadě posoudit zda se jedná o výběr dodavatele energií dle zákona 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případě dalších dotazů nás kontaktujte ve středisku EKIS, kde můžeme výše uvedenou problematiku podrobně rozebrat.
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Emmer* - EKIS Jihlava EAV tisk