Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.9.13 / dotaz č. 42337
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o radu.
Naše SVJ odebírá teplo od tepelného hospodářství ( dále jen TH ), které je 100% vlastněno obcí a má vyrovnaný rozpočet. TH obstarává více kotelen a pro každou kotelnu je v účetnictví samostatné středisko. TH také nabízí služby (montáže topení, …), tyto služby mají také své středisko. V účetnictví TH je středisko pro společné náklady (mzdy, školení, cestovné, ...). V jakém poměru má být rozpočítané středisko pro společné náklady?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
pravidla pro určování ceny tepla určuje Energetický regulační úřad (www.eru.cz), který také schvaluje konečnou cenu tepla. To znamená, že dodavatel tepla může do jeho ceny započíst jen ty náklady, které schválil ERÚ.
Pokud máte dojem, že váš dodavatel tepla do ceny tepla započítává i náklady, které s tím nesouvisí (cestovné pro montážníky topení apod.), obraťte se na ERÚ, aby cenu prověřil a případně zjednal nápravu.
Přejeme hodně úspěchů!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk