Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.10.13 / dotaz č. 43299
Dobrý den, prosím o informaci, případně podělení se o zkušenost.
U mnoho FVE výroben dochází k poruše na měření elektroměru na výrobě,(cejchovaný elektroměr). Při jeho výměně dochází k nárůstu rozdílu mezi skutečnou výrobou, která se zobrazuje na měniči a fakturační částkou, která je na cejchovaném elektroměru. Je jasná zásada, jak vyfakturovat skutečně vyrobenou elektřinu, když dodávka a výměna trvá v lepším případě cca 3 týdny (pokud to výrobce včas zjistí. Díky za odpověď případně odkaz.
Uvedený problém závady (poruchy) cejchovaného měřidla řeší vyhláška č.82/2011 Sb ze dne 17.března 2011, ve znění pozdějších změn. Vyhláška se týká mj. měření elektřiny.

V §4 odst.3 vyhláška č.82/2011 řeší že v případě prokazatelné závady měřicího zařízení, která slouží k měření dodávky vyrobené elektřiny, je možné dodávku elektřiny stanovit pomocí náhradního postupu, podle §4 odst.2 písm.b) - odhadem vyrobené elektřiny výrobcem nebo získané výpočtem, a to v předávacím místě (samoodečet).
Samoodečet podle §4 odst.6 lze provést nejvýše 3x po sobě (rozšířeně lze způsob aplikovat i pro výrobce-dodávku elektřiny, ne pro pouhou spotřebu), což při měsíčním vykazování znamená, že lze výpočtem nebo odhadem překlenout právě nutnou dobu na demontáž a opravu elektroměru (měřicího zařízení), a montáž nově zprovozněného měřidla, v souladu s §7 vyhlášky.

Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk