Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.10.13 / dotaz č. 43502
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat dál při reklamaci vyúčtování za teplo v bytě 3+1 za rok 2012. Od listopadu 2011 máme na montované dygitální měřaky firmy Apator, a měřáky nam namontovala fa Konceptfast-Ostrov. Kde nám měřila teplo od 1.1.2012 na dálku. Já sem s vyúčtováním nesouhlasila tak jem to reklamovala u našeho správce fa Prfireal-Kadaň a tam mě odkázala na firmu v Konceptfast, tak jsem učinila a ta mi tvrdila že je vše v pořádku a že 2 měřáky můžu poslat do zkušebny, tak sem je poslala prostřednictvím firmy Konceptfast a čekala jsem 2 měsíce, a zkušebna řekla že je vše v pořádku, zaplatila sem náklady, ale přesto nesouhlásím s kontrolou. Neboť poslední 2 zimní sezony jezdím pracovat do zahraničí a v bytě nikdo nebydlí a topení je vypnuté a já jsem údajně protopila přes 24tis. Kč. Soused nade mnou protopil 11tis. a soused pode mnou 17.tis. byty jsou stejně velké a celoročně obývané, platí méně a já více a netopím. Chtěla bych se zeptat kam se obrátit dál, když nesouhlásím se zkušebnou.
Velice děkuji za odpověď.
Dobrý den, z Vašeho dotazu není úplně jasné, zda se jedná pouze o teplo pro vytápění či zda je ve vyúčtování také zahrnuta teplá voda. Předpokládám, že jde pouze o topení.
Otázku rozúčtování tepla pro vytápění a tepla pro teplou vodu řeší vyhláška MMR č.372/2001 Sb. Ve vyhlášce je stanoven postup rozdělení nákladů na vytápění, kdy část nákladů-základní složka (většinou 40%, je možno až 50%) se rozdělí dle podlahové plochy (je tedy nezávislá na skutečném odběru) a zbytek-spotřební složka (většinou 60%) dle měření na radiátorech (Vámi označené „měřáky“). Znamená to tedy, že se vždy budete podílet na vyúčtování dle vytápěné podlahové plochy Vašeho bytu, tj. bez ohledu na uzavřené radiátory či nepřítomnost osob.
Dle vyhlášky se provede odečet množství spotřebovaného tepla na patě domu a toto množství se rozdělí na výše zmíněné - základní a spotřební složku. Dále se základní složka podělí součtem vytápěných podlahových ploch. Tak se dojde k množství spotřebovaného tepla na 1m2, tato hodnota se vynásobí započitatelnou plochou Vašeho bytu, tím je stanovena cena základní složky.
Následně se spotřební složka podělí součtem všech dílků z „měřáků“, čímž se vypočte množství tepla na jeden dílek z „měřáku“. Tato hodnota se vynásobí počtem dílků, které byly odečtené na Vašich radiátorech a výsledkem je výše spotřební složky.
Součet obou položek jsou náklady na vytápění Vašeho bytu.
Výpočet tepla pro konečného spotřebitele je poměrně složitý za použití koeficientů a proto nelze pouze jednoduchým porovnáním platby usuzovat na chybu.
Dle § 7 odst. 3 by Vás měl vlastník na základě Vaší žádosti seznámit s podklady, ze kterých vyúčtování vychází. Z toho poznáte i použití příslušných koeficientů.
Pokud nejste spokojená, tak Vám asi nezbývá nic jiného než věc řešit soudní cestou.