Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.11.13 / dotaz č. 44638
Dobrý den,
Pokouším se řešit důsledky nekvalitního zateplení družstevního bytu (zateplení včetně střechy a výměny oken provedeno před necelými 5 lety,byt pořízen před 2 lety a vše bylo líčeno jako ideálně zateplené a úžasné) v panelovém domě s 84 byty. Byt je ve 12.patře paneláku v jeho severozápadním rohu (vnější stěny bytu jsou celá západní strana, celá severní strana a polovina východní strany bytu, na kterou navazuje v jižní polovině východní strany nevytápěné domovní schodiště, vchod do bytu je na jižní straně z chodby patra).

SBD nic řešit nechce a vše svádí na "netopení a nevětrání" (včetně mokrých map po stranách oken a pod rohy oken a na západních stropních hranách a na severní stěně v létě). Po 2 letech stížností mi sem v létě poslalo SBD konečně 2 odborníky, jeden z nich navrhoval měření v bytě termokamerou a proměření denního cyklu teplot a vlhkosti v celém bytě "až bude mrznout, v noci ideálně takových -5 až -10oC". Ač mi oba odborníci při prohlídce vyjmenovali a ukázali celou řadu podle nich evidentních závad, nedostatků a chyb zateplení, SBD se nadále tváří, že je vše v bytě v pořádku a měření naplánovalo na konec listopadu, kdy podle předpovědí ještě mrznout nemá.

Jaký máte názor na hodnocení kvality zateplení na základě měření provedeného nejpozději na přelomu listopadu a prosince?
Jaký postup mi při řešení mých problémů doporučujete? (Byt mám v převodu do OV, vše zaplaceno, ale smlouvy dosud nebyly podepsány - byla jsem varována, že podpisem za špatné zateplení převezmu odpovědnost z SBD na sebe.)

Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Měření termovizní kamerou je nutno provádět při nízkých venkovních teplotách. Pokud bude rozdíl teplot vnitřního a venkovního vzduchu malý, budou i hodnoty naměřených vnitřních povrchových teplot málo průkazné. Tepelně technická norma ČSN 73 0540-2 stanovuje požadavky na vnitřní povrchovou teplotu konstrukce, které musejí být splněny při daných okrajových podmínkách, tedy vnitřní a vnější návrhové teploty vzduchu a vnitřní relativní vlhkosti vzduchu. Ty jsou různé pro konkrétně užívané prostory a teplotní oblasti. Pro České Budějovice je venkovní návrhová teplota -17°C, vnitřní teploty jsou +20°C a relativní vlhkost 50%. Za těchto podmínek se výpočty prokazuje, že konstrukce vyhovuje. Při měření kamerou se akceptuje, aby vnější teplota byla alespoň -5°C, pokud bude měření sloužit jako podklad pro nějaké další spory, bylo by dobré měřit za teplot alespoň pod -10°C. Nezáleží tedy na období, ale na aktuálních vnějších podmínkách. Měření zvenku je nejlépe provádět za tmy a za bezvětří, a při vytápění v objektu na oněch 20°C. Protože měření není zadarmo, měl by zpracovatel plně akceptovat tento požadavek. Bude-li kolem 0, odmítal bych to.
Je trochu zarážející, že se mokré mapy vyskytují i v létě, protože problémy s kondenzací na tepelných mostech jsou typické pro chladná období a zimu. Nelze tedy vyloučit ani zatékání, které u špatně osazených oken ve vyšších patrech na která na návětrné straně prší, může být. To samé i v oblasti nedobře provedené atiky střechy. Nekvalitní byt bych nedoporučoval kupovat, protže odstranění těchto závad bude nákladné.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk