Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.11.13 / dotaz č. 44676
Dobrý den,
Na jaře chych chtěl začít se stavbou NE bungalovu kolem 130m2,ale stále se nemohu rozhodnout jaké zdivo použít.Na internetu je toho spousta,ale každý doporučuje to své nebo které prodává.Rozdohuji se mezi: 1.verze HELUZ FAMILY 30 + (15 - 20 cm polystyrén)
2.verze Helux Family 36 + (10 - 15 cm polystyrén)
3.verze Helux Family 44 bez dalšího zateplení - to mi bylo doporučeno našim projektantem ( stará škola )

Předem děkuji za Vaši rychlou odpověď

Dobrý den,

Pokud jde o použití zdiva tl. 440 mm, máte možnost výběru mezi HF 44 2in1 se součinitelem prostupu tepla 0,13 W/m2K nebo HF 44 broušená 0,17 W/m2K.
ČSN 730540-2 pro pasivní budovy doporučuje součinitel prostupu tepla v rozmezí 0,12 až 0,18 W/m2K, tedy obě varianty jsou v doporučeném intervalu. Cenový rozdíl materiálu je podle dostupných ceníkových údajů 517 Kč/m2, tedy do cca 50 tis. Kč pro celý RD.
Tepelný odpor broušeného zdiva lze teoreticky zvýšit na úroveň 2in1 přidáním fasádního polystyrénu tl. cca 30 mm.
Nevýhodou tohoto jednovrstvého systému je velká závislost konečného výsledku na přísném dodržování technologické kázně, kterou bývá mnohdy obtížné uhlídat.
V případě použití zdiva HF 38 nebo HF 30 s dodatečným zateplením je použití systému 2in1 ekonomicky nevýhodné, navýšení tloušťky izolantu o 3 cm stojí 49 Kč/m2, rozdíl mezi oběma variantami zdiva je cca 10x větší.
Abychom dosáhli u zdiva HF 30 broušená stejný tepelný odpor jako má HF 44 2in1, stačí přidat fasádní polystyrén (EPS 70F) tl 12 cm.
Výhodou tohoto systému (kromě o něco nižší ceny) je eliminace eventuálních tepelných mostů v nosném zdivu a možnost dosažení lepšího součinitele prostupu tepla zvýšením tloušťky izolantu nad 12 cm, nebo použitím kvalitnějšího izolantu.
Jako důležité hledisko pro Vaše rozhodování bych považoval, zda v RD plánujete systém nuceného větrání s rekuperací. To je totiž nutná podmínka pro získání dotace v programu NZÚ, u níž je (navzdory současným problémům) reálný předpoklad pro fungování i v dalších letech. Stávající dotace ve výši 400 nebo 550 tis. Kč bohatě pokryje vícenáklady spojené se splněním podmínek požadovaného nízkoenergetického standardu. Vzhledem k tomu, že bungalov je z hlediska energetického stavba tvarově nevýhodná, je pravděpodobné, že tloušťku izolantu budete moci optimalizovat v součinnosti s ostatními obálkovými konstrukcemi s ohledem na měrnou roční potřebu tepla na vytápění, která v konečné fázi určí způsobilost projektu pro získání dotace a výši dotace.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský