Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.11.13 / dotaz č. 44730
Dobrý den,
zpracovávám diplomovou práci a chtěl bych si vypočítat a stanovit útlumy vytápění v objektu školy. Vím, že má existovat norma popisující metodiku stanovení. Avšak nevím jak se tato norma jmenuje, nebo zda znáte jinou publikaci popisující tuto problematiku.
Děkuji
Dobrý den,
norma určitě není jedna, ale je jich více.
Obecně se v normách používá pojem "přerušované vytápění".
Z norem jmenuji např.:

ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
kap. 7.3, kap. 9.2.2, kap. D.6 - obecný popis a vztahy na stanovení tzv. zátopového výkonu

ČSN 060220 - Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy
celá norma - souvislost zejména akumulačních vlastností konstrukcí a teplotního chování budovy
a otopné soustavy

ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov
kap. 8.1 - požadované hodnoty poklesu teploty po přerušení vytápění

ČSN EN ISO 13790 - Energetická náročnost budov
Základní norma pro výpočet energetické náročnosti vytápění, např. kap. 13 se věnuje vlivu přerušovaného vytápění na spotřebu.

Doufám, že Vám uvedené dokumenty poskytnou nějaké vodítko, minimálně je můžete použít,
jako zdroje informací pro diplomovou práci.

Přeji hezký den

Ing. Jiří Cihlář
Energetický auditor
č. oprávnění 0997Odpovídá:  Ing. Jiří Cihlář* - EKIS Brno DEA tisk