Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.11.13 / dotaz č. 44889
Guten Tag,
wir beliefern ein Projekt mit 5000 m2 für Wohnungen in Prag. Es sind Wärmepumpen Luft - Wasser mit Wärmerückgewinnung geplant.
Bitte können Sie uns über die Strompreise und die staatlichen Förderungen informieren.
Mit vielen Dank und freundlichen Grüßen
Z vašeho dotazu vyplývá, že budete stavět byty nebo rodinné domy, v lokalitě Praha. Dále uvádíte, že se bude celkem jednat o plochu 5000 m2 plochy k bydlení, tedy cca 30 bytů nebo RD a že uvažujete o vytápění tepelnýcm čerpadlem vzduch-voda. Dovoluji si úvodem jen upozornit na skutečnost, na provedení hlukové studie, vzhledem k uvažovaným 30 jednotkám tepelných čerpadel a pečlivě uvážit umístění venkovní části jednotky tepelného čerpadla. Plochy pozemků jsou v Praze malé a vzdálenosti k sousedům rovněž, jen uvádím na dokreslení situace.
V regionu Praha je oprávněn poskytovat připojení PRE Distribuce a.s.
Obecně v ČR se cena elektřiny skládá z několika částí: 1) Cena silové elektřiny 2) Cena za distribuci elektřiny 3) Cena za využití systémových služeb 4) Ceny na podporu obnovitelných zdrojů 5) Ceny za činnost OTE a.s.
Pro zvolený ekonomicky nejvhodnější tarif D56d platí, že celková cena elektřiny (po rozpuštění fixních měsíčních nákladů) je na úrovni u VT 3,03 Kč/kWh vč. DPH, u NT 2,53 Kč/kWh vč.DPH.

Vysvětlivky NT - nízký tarif, VT- vysoký tarif.
Tolik k první části otázky. A nyní krátce k možnosti využití vyhlašovaných státních podpor a dotací.

Do konce listopadu 2013 existoval program Nová zelená úsporám 2013(NZU2013). První výzva tohoto programu skončila. Připravuje se další program, ale bohužel detaily ještě neznáme. Dotační titul NZU2013 který podporoval výstavbu tepelných čerpadel, za podmínky kombinace výměny zdroje a využití prvků zateplení objektu - podpora byla vhodná pro rekonstrukce bytů nebo rodinných domů, a podle splnění technicko-energetických podmínek byla přiznána i konečná výše dotace. Dalším možným typem byl příspěvek na výměnu starého zdroje, v případě používání starého kotle na uhlí. Z hlediska možnosti získání celkové finanční podpory byla výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk