Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.1.14 / dotaz č. 45191
Dobrý den,

v roce 2010 jsme zprovoznili BPS o výkonu 1 MW. Vzhledem k tomu, že se tenkrát neřešilo využití tepla, tak nyní maříme přes 68% tepelného výkonu v chladičích. Rozhodli jsme pro využití tepla v místní škole a dalších bytových domech. Problém je vzdálenost cca 2 km. Rádi bychom kvůli tepelným ztrátám vybudovali plynovod a KJ (výkon 500 kWe) umístili přímo do školy.
Můj dotaz zní: 1)Máme právo u této nově instalované KJ ve škole na stejné výkupní ceny jako u KJ instalované v naší BPS. Jinými slovy, jestli v KJ instalované ve škole v roce 2014 spalující stejný bioplyn jako KJ v BPS z roku 2010 získáme stejnou výkupní cenu? 2)Pokud ne, bylo by možné přesunout jednu KJ z naší BPS do školy a tím tak zachovat výkupní podporu?
3)Jaký je cenový rozdíl mezi stavbou plynovodu a teplovodu?Co je levnější a co složitější?

Předem děkuji za odpověď

Přeji Vám hezký den
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Pro Vaše rozhodování je třeba vycházet z cenového rozhodnutí ERU č. 4/2013.

V bodě 1.8.1 se cituje:

„V případě bioplynových stanic dodávajících vyrobený bioplyn ke vzdálené
kogenerační jednotce, která se nenachází v areálu (místě výroby bioplynu) bioplynové stanice, je možné nárokovat podporu podle bodu (1.8.) při splnění těchto podmínek:
a) dodávka bioplynu je uskutečňována pouze potrubním systémem, který slouží pouze pro rozvod vyrobeného bioplynu;
b) do potrubního systému je připojena pouze bioplynová stanice a kogenerační jednotky, jejichž jediným palivem je vyrobený bioplyn;
c) subjekt s nárokem na podporu podle bodu (1.8.) provozuje všechny součásti výrobny elektřiny z bioplynu, tj. bioplynovou stanici, potrubní rozvod bioplynu i kogenerační jednotky;
d) veškerý bioplyn vyrobený v bioplynové stanici je spotřebován v areálu bioplynové
stanice nebo v kogeneračních jednotkách připojených k potrubnímu rozvodu bioplynu.“

Můj názor je, že výše uvedené předpoklady nejste schopni splnit.
Doporučuji se obrátit na ERU a zažádat o výjimku.
Cena pro plynovou přípojku bude vycházet z místních podmínek (složitost a terén) – cca 500 – 1000,- Kč/m.
Cena pro teplovod 2000 – 3000,- Kč/m.

Ing. Josef Šťastný, poradce Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk