Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.1.14 / dotaz č. 45193
Dobrý den.
Vybudovali jsme několik plynových kotelen pro bytové domy (po odpojení od CZT).
Objednatel nás žádá o stanovení způsobu výpočtu nákladů na teplo a teplou vodu v kotelně.
Kotelna 1: pouze pro 1 vchod, 1 okruh ÚT, 1 okruh TV. Měřen objem plynu pro kotelnu a objem studené vody do TV.
Kotelna 2: pouze pro 1 vchod, 1 okruh ÚT, 1 okruh TV. Měřen objem plynu, objem SV do TV, množství tepla vyrobeného kotelnou a množství tepla do ÚT.
Kotelna 3: umístěná v 1 vchodu, dodávka pro 2 vchody. 2 samostatné okruhy pro ÚT, 2 samostatné okruhy pro TV. Měřen objem SV do TV (2x), tepla do ÚT (2x). Měřeno množství el.energie pro celou kotelnu.
U všech kotelen se jedná o kondenzační technologii.
Děkujeme za odpověď.
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz, bohužel je ale nutné pro zpracování odpovědi doplnit některé údaje:
1. Rozúčtování má být co nejpřesnější nebo co nejjednodušší?
2. Proč se neměří plyn pro kotelnu 3?
3. Proč se měří elektřina jen u kotelny 3?
4. Jsou všechny měřiče stanovené a ověřené?
5. Jsou instalovány TRV a RTN?
6. Jsou instalovány vodoměry na SV a TV v bytech?
7. Kdo bude rozúčtovávat? Dům nebo třetí osoba? Je to plátce DPH? Kdo kupuje plyn?
8. Kdo bude zajišťovat provoz kotelen? Lidé z domu nebo třetí firma? Za úhradu?

Na základě těchto údajů je pak možné např. zpracovat pro každou kotelnu zvlášť metodický pokyn
pro rozúčtování.

Přeji hezký den

Ing. Jiří Cihlář
č. oprávnění MPO 0997

Odpovídá:  Ing. Jiří Cihlář* - EKIS Brno DEA tisk