Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.1.14 / dotaz č. 45346
Dobrý den,
mám dotaz týkající se programu Nová zelená úsporám, který má být v tomto roce opět spuštěn pro rodinné domy.
Uvažujeme o oblastech A2/A3, C4, D. Pokud nám bude dotace schválena, my se v průběhu realizace rozhodneme, že nechceme realizovat některé schválené opatření - např. C4 (nucené větrání s rekuperací) a stále budeme splňovat podmínky pro ostatní dotační oblasti (A2, D), bude nám pouze odebrána část dotace za vypuštěnou oblast nebo podpora celá?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Výzva programu Nová zelená úsporám pro rok 2014 byla již vyhlášena. Podmínky se v některých detailech odlišují od výzvy minulé. Veškeré informace naleznete ve Směrnici MŽP č.1/2014 ze dne 2.1.2014, kterou lze již nalézt na webových stránkách dotace. Žádosti lze podávat od 1.4.2014 obdobným způsobem jako tomu již bylo a to do 31.10.2014, pokud do té doby nebudou vyčerpány alokované prostředky v celkové výši 1,9 miliardy Kč. Procento vyčerpání je na webu zveřejňováno.

O dotaci v daných oblastech budete žádat samostatně. Tedy pro A2 nebo A3, podle toho, jak vyjde úspora na základě odborného posudku. O dotaci v oblasti C4 (rekuperace) lze požádat jen za předpokladu současné realizace opatření v oblasti A. Žádost A tedy pokračuje, i když C4 nebudete realizovat. Oblast A tedy nelze „vynechat“.

Zásadní komplikace spočívá v tom, že výše úspory, která bude vypočtena v oblasti A, je závislá na provedení rekuperace, která ji významně ovlivní, resp. navýší. Hodnotí se totiž měrná roční potřeba tepla na vytápění (kWh/m2.rok), která pro A2 musí být ≤ 55, pro A3 ≤ 35. Naopak úspora musí být pro A2 ≥ 50% a pro A3 ≥ 60%. Vynecháním rekuperace se může tedy akce posunout z A3 na A2, nebo i níže.

Tím dojde k zásadní změně. Veškeré změny žádosti o dotaci řeší příloha č.II/10, část E – Změny v odborném posudku. Změny jsou v zásadě možné nahoru i dolů, pokud dojde ke změně na nižší hladinu, což by byl Váš případ, musí i ta splnit podmínky programu. Výše podpory se sníží na dosaženou hladinu.

V kapitole A – Základní pravidla čl.1 přílohy se uvádí, že prvotně schválená výše podpory je maximální. Žádost o změnu je nutno podat do doby předložení dokumentů k ukončení realizace. Ke změně je nutný souhlas Fondu. Žádost o změnu je nutno podat se všemi doklady, přílohami a formou, jak Fond požaduje.

Nově je upravená oblast podpory D na odborný posudek, která se přesunula pod A4 – Zpracování posudku pro A1 až A3, kde je dotace 10 000,- Kč.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice