Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.1.14 / dotaz č. 45393
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu, zda je možné získat dotaci na vytvoření bytové jednotky v rodinném domě půdním prostoru.

Předem děkuji
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz.
K Vašemu dotazu na možnost získání dotace na vytvoření nové bytové jednotky v půdním prostoru rodinného domu je možno uvést:
Poskytování dotací se řídí podmínkami uvedenými v programu Nová zelená úsporám, které jsou uveřejněny na internetových stránkách www.nova-zelenausporam.cz. .Pokud součástí rekonstrukce domu bude též snížení energetické náročnosti stávajícího rodinného domu t.j. zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí a výměna výplní stavebních otvorů mohla by tato rekonstrukce splňovat podmínky stanovené pro oblast podpory A v odst3:
„V případě rozsáhlé změny dokončené budovy, kdy dochází k odstranění většiny původních stavebních konstrukcí až po základové konstrukce a k následné realizaci nové stavby s využitím fragmentů původní budovy, posoudí Fond zařazení žádosti do oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) nebo do oblasti B (výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností)“
Oblast podpory B upřesňuje v bodě 1 podmínky poskytování podpory:
„V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu podle Přílohy č. 1/1, na rodinný dům“
Podle této Přílohy je rodinný dům definován jako stavba pro bydlení, je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Pro přiznání dotace nesmí vnitřní podlahová plocha po rozšíření přesáhnout 350 m3
A stavba musí splňovat požadované parametry, tj. např. měrnou roční spotřebu tepla na vytápění, součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, průměrný součinitel prostupu tepla obálkou a další požadavky podle Programu
Získání dotace je tedy možné; závisí však na rozhodnutí Fondu, na zařazení žádosti do oblasti A nebo B a toho vyplývajících požadovaných vlastností stavby.

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB.