Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.1.14 / dotaz č. 45471
Dobrý den,
prosíme o zodpovězení následujícího dotazu.
Chtěli bychom zažádat o dotaci na rekonstrukci otopné soustavy objektu ZŠ. Stávající zdroj tepla-bloková kotelna- je umístěn 150 m od školy. Topná soustava je teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem vody.
Řešení dle EA (předmět podpory) je odpojení a zaslepení stávajících rozvodů, demontáž stávajících stoupacích vedení, a vybudování nové plynové kotelny přímo v budově školy (max. výkon 207,6 kW).
Nová kotelna je navržena jako kaskádová sestava plynových závěsných kondenzačních kotlů.
Otázka zní, zda může být tento projekt podporován z programu EFEKT??

Velice děkujeme za odpověď.
Hezký den,

program Efekt 2014 je možno stáhnout například na následující adrese:https://www.mpo.cz/dokument145218.html.

V aktivitě B2 lze žádat na rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově. Pokud stávající bloková kotelna nepatří mezi zdroje CZT, můžete o dotaci požádat. Tuto informaci by Vám měl poskytnout její vlastník či provozovatel.

B.2 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově

Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov rekonstrukcí
otopné soustavy včetně rekonstrukce či výměny topného zdroje. Dotace není určena pro výstavbu
nového topného zdroje náhradou za zrušení centrálního zásobování teplem. Příloha č. 1 musí
obsahovat zhodnocení, zda je možné pro rekonstrukci využít služby se zaručenou úsporou (metoda
EPC) s odůvodněním.

Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie a emisí CO, přiměřená doba
návratnosti vložených finančních prostředků, event. předpokládaný veřejný prospěch. Dalšími
hodnocenými kritérii je celkový stav budovy (výhodou budova po zateplení), které se rekonstrukce
otopné soustavy týká a hodnocení vhodnosti využití metody EPC (preference budov, které nemohou
metodu EPC plně nebo částečně využít).


Termín podání žádosti je do 28.2.2014

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB