Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.1.14 / dotaz č. 45489
Dobrý den,
máme hotový projekt a na jaře se chystáme stavět menší RD v Hradci Králové. Na střeše na JV bude mít solární kolektory na ohřev vody. Chtěla bych se zeptat, jestli můžete žádat o Novou zelenou usporam příp. jiné dotaci na novostavbu?
Ještě připojuji otázku, jaká okna byste mi doporučili? chtěli bychom trojitá skla a aby byla okna usporna (nebo je to u novostaveb podobné?)
Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
o dotaci na solární systém můžete v rámci Nové zelené úsporám (NZÚ) požádat, žádosti se budou přijímat od 1 dubna 2014. U novostaveb platí, že v případě, že je žádost podána před dokončením rodinného domu, musí žadatel nejpozději v okamžiku doložení dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů prokázat jeho řádné dokončení. Na realizaci systému máte 9 měsíců. To znamená, že pokud např. v dubnu požádáte o dotaci na solární systém, do 9 měsíců ho musíte namontovat a současně do té doby musíte doložit že dům je zkolaudovaný. Zvažte, do kdy jste schopni dům dokončit a o dotaci případně požádejte později, žádosti by se měly přijímat do konce října 2014, ovšem pokud dojdou peníze může to být dříve.

Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., tj. klidová účinnost 60% u plochých kolektorů, resp. 55% u trubkových kolektorů. K žádosti je potřeba doložit i výpočet energetického přínosu, který musí být nejméně 350 kWh/m2. Doporučil bych vám obrátit se na dodavatele, který smluvně zaručí, že váš systém navrhne tak, aby byly technické požadavky NZÚ splněny. Pokud ne, vrátí vám peníze ve výši odpovídající dotaci.

Můžete požádat i o dotaci na stavbu vlastního domu. NZÚ poskytuje dotaci na stavbu pasivního domu. Výše dotace je 550 tis. Kč pro domy se spotřebou do 15 kWh/m2.rok, resp. 400 tis. Kč pro domy se spotřebou do 20 kWh/m2.rok. K této dotaci lze současně požádat i o dotaci na solární systém. Více na:
http://www.nzu2013.cz/
http://www.pasivnidomy.cz/pasivni-dum/co-je-pasivni-dum.html


Co se týče oken, na trhu je velmi široká nabídka od velmi kvalitních po velmi nekvalitní. Okna s dvojsklem jsou v současnosti překonaná, určitě je nekupujte (maximálně do nevytápěných prostor). Při výběru je potřeba vyžadovat, aby okna splnila nejméně tyto parametry:
trojsklo s pokovením, součinitel prostupu tepla Ug maximálně 0,9 W/m2.K,
mezera mezi skly min. 14 mm
hluboké zapuštění zasklení v rámu
ocelová výztuž rámu nezbytná kvůli pevnosti
nejméně pětikomorový rám, co největší tloušťky, součinitel prostupu tepla max. 1,4 W/m2.K

Parametry musí dodavatel doložit certifikátem ze zkušebny. Není nutné pořizovat trojskla plněná kryptonem nebo argonem, při dostatečně široké mezeře mezi skly jsou to peníze nevíc. Okna by měla být členěná co nejméně - čím více rámu, tím méně světla, větší únik tepla a vyšší cena. Dohdněte se s architektem na vhodném řešení.

Přeji hodně úspěchů při stavbě!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk