Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.2.14 / dotaz č. 45830
Dobrý den,
hledám technologii na využití odpadního tepla z komínu krokové pece pro ohřev ocel.materiálů.Využitelný výkon cca.65-100kW.
Dobrý den,

Děkuji Vám za Váš dotaz a sděluji Vám následující:

Na úvod bych jen podotkl, že poradenská střediska v síti EKIS mají za úkol především pomoct tazatelům v jejich orientaci při řešení jejich problémů, případně v platné legislativě, v dotačních programech apod. Ale výsledkem této konzultační podpory ani nemohou být konkrétní návrhy, projekty, žádosti o dotace, ani podpora žádných konkrétních výrobních značek.
A nyní blíže k vašemu dotazu.
Váš dotaz je položen v docela obecné rovině bez bližší specifikace a přitom žádáte docela konkrétní odpověď.
Samozřejmě, že systémy ZZT (zpětného získávání tepla) jsme již v různých konkrétních případech navrhovali a váš problém směřuje s největší pravděpodobností k instalaci rekuperačního výměníku, ale bližší parametry můžeme konzultovat až při lepší znalosti problému.
- Teplota spalin (dle toho pak konvekční, či sálavý rekuperátor, případně kombinovaný)
- Množství spalin
- Použité palivo
- Způsob přívodu spalovacího vzduchu
- Předehřev spal. vzduchu
- Provozní režim (doba provozu pece)

Proto navrhuji osobní schůzku u vás v provozu, nebo případně u nás v konzultačním středisku.

S pozdravem

Milan Szotkowski