Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.2.14 / dotaz č. 45842
Dobrý den,
mám velmi lajcký dotaz. Naše firma (právnická osoba) koupila objekt (snad je to bývalý mlýn), koupeným pozemkem protéká potok (koryto v šířce cca. 2m) a nápad je takový, postavit na našem pozemku MVE pro výrobu elektřiny pro náš objekt, neměli bychom žádný zájem to připojovat do rozvodné sítě. Četl jsem všemožné informace na webu, ale vždy tam bylo řešeno právě připojení do rozvodné sítě s prodejem elektřiny, což by nebyl náš případ.
Dotazy jsou:
1. Jaké všechny povolení bude třeba na úřadech vyběhat?
2. Je i na tento případ možné získání dotace? (Četl jsem o EKO-ENERGIE od CzechInvestu, což asi bude na větší projekty, ale přesto dá se o tom vůbec přemýšlet a poptávat se u CzechInvestu, když by to bylo jen pro naše účely bez připojování vyrobené elektřiny ven?)
3. Mohli byste doporučit nějaké firmy, které dodávají řešení takovýchto projektů na klíč? (Co jsem se díval po webu, tak ty firmy měli vždy nějaké reference, že to bylo pomalu říční vodní dílo, tak mě to trochu zarazilo.)

Předem mnohokrát děkuji.
Vážený pane,
děkuji za vaše dotazy.

1/ I když potok protéká vaším pozemkem, budete potřebovat souhlas správy daného povodí s výstavbou MVE. Dále budete potřebovat územní rozhodnutí a stavební povolení a oprávnění k nakládání s vodami (vše vyřídíte na vašem stavebním úřadě). V rámci stavebního řízení pak musíte mít i souhlasné stanovisko orgánů ochrany přírody, někdy se vyjadřují i rybáři. Dále budete potřebovat souhlas k nakládání s vodami od příslušného vodoprávního úřadu (kontakt vám sdělí na stavebním úřadě). Vodoprávní úřad vám předepíše i minimální průtok v korytě, který musíte pouštět přes jez, musíte ho tedy odečíst při kalkulaci výroby elektřiny.

Prostudujte si také Metodický pokyn MŽP k povolování MVE (strana 33 Věstníku):
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/59E37DB4719BE3EAC1256F5C002C4C68/$file/vestnik02-2003.pdf

I když MVE nepřipojíte k síti, budete potřebovat souhlas příslušné distribuční společnosti (ČEZ, E.ON) k provozu vlastního paralelního zdroje (aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění sítě). Souhlas byste nepotřeboval jen v případě, že MVE by fungovala jako ostrovní systém oddělený od sítě, což je složitější na projekt i provoz. Na provoz ostrovního systému nepotřebujete licenci pro podnikání v energetice (vyřizuje se na ERÚ - http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=222). Bez licence ale nemůžete uplatnit podporu na vyrobenou elektřinu, která v roce 2014 činí 2,41 Kč/kWh - to vám negativně ovlivní ekonomiku.


2/ V současnosti nejsou v programu EKO-Energie vypsány výzvy pro MVE, záleží na znění konkrétní výzvy, jestli budete moci o dotaci požádat. Sledujte tedy web CzechInvestu, jestli bude vypsána využitelná výzva. http://www.czechinvest.org/ Obecně byla podpora na větší projekty, minimální výše dotace byla 0,5 mil. Kč, přitom dotace mohla být max. 40%. To znamená, že celkové náklady projektu musely být min. 1,25 mil. Kč.

3/ V rámci nezávislého poradenství nemohu doporučovat konkrétní firmy. Při výběru je určitě potřeba ověřovat uváděné reference, vodní dílo (jez, náhon, odtok) budete určitě potřebovat. Mohou vám pomoci třeba stránky Svazu podnikatelů v energetice, kde se zabývají převážně právě MVE: http://www.spvez.cz/

Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
Téma:  Energie vody
tisk