Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.2.14 / dotaz č. 45878
Dobrý den,
dle nového zákona je od 1.1.2015 povinností majitelů bytových domů instalovat do bytů měřiče tepla.Prosím o odborné zhodnocení, jaké měřiče považujete jako vhodnější do bytů instalovat, zda měřiče které měří t.zv.Komfortní teplotu (denostupňové), nebo měřiče poměrové,umístěné na radiátorech.Princip měření je mi známý.
Děkuji za odpověď.
Vážený pane, doporučil bych vám spíše měření spotřeby tepla denostupňovou metodou.

Metody rozúčtování spotřeby tepla založené na indikátorových měřidlech mají určité nevýhody. Při výpočtu spotřeby se používají koeficienty, které mají zohlednit polohu bytu aj. Nájemníci často nevidí do systému tohoto výpočtu a musí slepě důvěřovat firmě, která rozúčtování provádí. Problematické je správné vyúčtování spotřeby v bytech, kde je trvale vypnuté topení a které jsou vyhřívány stěnami sousedních bytů. Obdobně v případě individuální výměny oken, dílčího zateplení atd. se tato opatření v koeficientech někdy nezohlední, ačkoli by měla. Posledním problémem je typ radiátorů, pokud si někdo dá do bytu jiný typ radiátorů než mají ostatní, opět je to nutné zohlednit koeficientem přepočtu.

Při denostupňové metodě se indikuje teplota v bytě, takže rozúčtování je spravedlivější. Nevýhodou je, že se nedá rozlišit, jak bylo teploty dosaženo. Pokud jsou v batě vnitřní zisky třeba od osvětlení, vaření, žehlení nebo od sluníčka, termostatická hlavice radiátor zavře, ale teplota v bytě je měřena stejně jako kdyby radiátor topil. Dalším problémem je správné umístění čidla teploty - při nesprávném umístění může měřit nesmysly (třeba je-li blízko sporáku, měří vyšší teploty).

V každém případě doporučuji zvolit systém s dálkovým odečtem, aby nebylo nutné chodit do bytů. Dnes už je to zcela běžné řešení. Při porovnávání nabídek si nechte vysvětlit způsob výpočtu spotřeby a rozdělení nákladů, včetně případů kdy třeba čidlo selže nebo bude dávat nepravděpodobné hodnoty.

Přeji příjemné bydlení!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk