Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.2.14 / dotaz č. 45994
Dobrý den,
do kalkulace ceny tepla může majitel domu zahrnout odpisy výměníkové stanice která je součástí domu v jeho vlastnictví a dodává teplo jen pro jeho bytový dům. Jaké odpisy by měl správně použít - daňové, účetní nebo nějaké jiné ? Děkuji za odpověď.
Dobrý den

Podrobně se odpisy zabývá oddíl (2.2) v Příloze č. 1 v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, které nabylo účinností dnem 1. ledna 2014. Cenové rozhodnutí vyšlo v Energetickém regulačním věstníku vydávaným Energetickým regulačním úřadem. Odkaz na webové stránky je: http://www.eru.cz/user_data/files/ERV/2013/ERV5_2013titul_konec.pdf. Tam je mezi jinými v oddíle (2.2.1) uvedeno, že se jedná o odpisy účetní.

Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta tisk