Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.2.14 / dotaz č. 46147
Dobrý den,od 26.1.do 21.2.jsme neměli funkční měřič tepla na patě domu (výměna baterie).Jaké předpisy se vztahují ke stanovení spotřeby tepla náhradním způsobem.Platí pouze na dobu nefunkčnosti měřidla - od data k datu nebo celé měsíce?
Děkuji
Vážená paní,
zákon o podnikání v energetice č. 458/2000 Sb. stanoví, že dodávka tepla je možná pouze na základě písemné smlouvy, podle zákona musí být součástí této smlouvy stanovení "náhradního způsobu vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li k poruše měřicího zařízení" - viz §76 zákona.
Podívejte se proto do smlouvy s dodavatelem tepla, jak to máte ošetřeno. Věcně správné by bylo stanovit náhradní způsob určení spotřeby tepla pouze pro období, kdy bylo měření nefunkční. Pokud vám tím vznikla újma, můžete požadovat po dodavateli tepla její kompenzaci. Při stanovení spotřeby se obvykle vychází ze spotřeby za stejné období minulých let, ovšem je třeba zohlednit i konkrétní klimatické podmínky, zejména venkovní teplotu. Například v roce 2014 byla průměrná venkovní teplota v lednu +1,3°C, zatímco v roce 2013 to bylo -0,9°C (údaje z meteorologické stanice Semčice). To znamená, že v lednu 2014 by spotřeba tepla měla být asi o 14% nižší než byla v lednu 2014. Dodavatel tepla by měl být schopen dát vám podrobnější výpočet.
Pokud se s dodavatelem tepla dostanete do sporu, obraťte se na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), který dle zákona kontroluje dodržování energetického zákona. Tím samozřejmě není vyloučen případný soudní spor.
Přejeme hodně úspěchů!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk