Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.3.14 / dotaz č. 46542
Dobrý den,
rád bych ohříval TUV s využitím slunce. Jaké doporučujete trubice? Popř. jaké by měly mít parametry, abych nevybral úplný šmejdy?
Děkuji
s pozdravem.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Pro využití na ohřev teplé užitkové vody jsou na výběr dva základní typy termických kolektorů. Ploché deskové kolektory nebo vakuové trubicové sluneční kolektory.
Trubicové kolektory využívají jako tepelnou izolaci vakuum, které je vytvořené mezi dvěma skleněnými trubicemi. Na vnitřní trubici je nanesena vysoce selektivní absorpční vrstva, vzniklé teplo se odvádí hliníkovými lamelami do měděných trubek, ve kterých proudí ohřívaná kapalina, nebo kapalina proudí uvnitř skleněné trubky. Díky vakuu jsou tepelné ztráty trubicových kolektorů velmi malé, kolektory mohou získávat teplo i při velmi slabém slunečním záření (slunce za mrakem, difúzní záření).a při extrémně nízkých teplotách vzduchu. Nevýhodou malé tepelné ztráty je to, že na trubicových kolektorech neodtaje sníh a námraza, což v našich klimatických podmínkách významně snižuje klady tohoto typu kolektoru. Pro použití u nás je potřeba volit takový typ kolektoru, který je pro naše klima určen. Nehodí se výrobky určené pro „středomoří“, nebo asijské provenience. V případě vakuového kolektoru je potřeba volit severské nebo německé výrobce. Záleží především na kvalitě provedení trubic a schopnosti přenosu tepla do systému a na kvalitě absorpční vrstvy, na které závisí sluneční absorptivita.
Pro ohřev TUV se tedy u nás spíše používají ploché sluneční kolektory, které mají velkou absorpční plochu a příznivou cenu. Kvalita provedení závisí zase na kvalitě absorbéru a selektivitě povrchu, provedení propojení s měděnou trubkou (přenos tepla), provedení tepelné izolace, kvalita rámu a rovněž skla. Vyplatí se pořídit kolektor od renomovaného výrobce (např. Heliostar, Viesmann, MEA, Stiebel Eltron a další).
Výsledná účinnost nebo přínos solární instalace bude záviset nejen na technických parametrech, ale i na optimálním sklonu kolektoru, orientaci a délce slunečního svitu v dané lokalitě..
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice