Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.3.14 / dotaz č. 46745
Dobrý den,

chtěl bych postavit MVE, připojit jí k elektrizační síti a prodávat do ni elektrickou energii. Jedná se mi ovšem o elektrárnu, jejíž výkon nepřekročí 5 KW. Vztahují se na takto "miniaturní" zdroje stejné legislativní procedury (posudek ŽP,stavební povolení,...) jako u ostatních MVE (jež dosahují spíše desítek KW)? Zkrátka, neexistuje nějaká výkonová hranice, která by "legislativně ulevila" takto miniaturním zdrojům? (Představuji si to asi tak, jako že na stavbu malé chatky také nemusí být vydáváno stavební povolení). Předem děkuji za odpověď.
Vážený pane,
bohužel podle energetického zákona se velikost elektrárny nerozlišuje. Pro provoz v podstatě musíte mít všechny papíry a razítka jako na Temelín - kromě nakládání s radioaktivním odpadem :-) Jediná "úleva" je v prokazování odborné kvalifikace pro získání licence pro podnikání v energetice, pro menší zdroje se vyžaduje poměrně malá kvalifikace.

Z hlediska stavebního zákona a vodního zákona rovněž velikost výkonu MVE nehraje roli. V praxi je samozřejmě snazší vyřídit stavbu menší elektrárny než velké, ale formální proces je stejný.

Více informací o MVE a legislativě najdete např. zde:
http://mve.energetika.cz/
http://www.spvez.cz/

Prostudujte si třeba Metodický pokyn MŽP k povolování MVE (strana 33 Věstníku):
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/59E37DB4719BE3EAC1256F5C002C4C68/$file/vestnik02-2003.pdf

Přejeme hodně úspěchů!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa -
Téma:  Energie vody
tisk