Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.3.14 / dotaz č. 46848
Dobrý den,
mám na Vás dotaz ohledně platnosti vyhlášek o nutné instalaci měřičů a reg. ventilů na radiátory v bytech bytového domu. Platí to? a př.do které doby je to nutné instalovat.
Je povinné nechat provést regulaci topného systému po zateplení?

Druhý dotaz je na energetický štítek. Není nám jasné zda je to nutné a př.že ano tak do jakého termínu si to musíme zajistit.
Může se ten průkaz nechat udělat společně pro obě SVJ, když jsme dvojvchod?
Chodí různé výklady těch dvou věcí a proto se ptáme odborníků.

Děkuji
Dobrý den,
k povinnosti zpracovat PENB připisuji přímo citaci zákona č. 460/2000 Sb.

§ 7a - Průkaz energetické náročnosti
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy:
1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019

Ohledně rozdělení budovy dle SVJ a vchodů není věc zcela jednoznačná.

Zákon uvádí pouze slovo „budova“, který je definován
v katastrálním zákonu. Pokud se dle katastru jedná o dvě stavby
se dvěma čísly popisnými, které jsou zapsány pod jedním LV = SVJ.

V tomto případě používáme dvojí metr:
- v případě, že se byste jako SVJ žádali na objekt jako celek stavební povolení při rekonstrukci, dokazoval bych výpočtem (PENB), že je návrh v souladu s vyhláškou – zde bych zpracoval jeden PENB, který by měl shodný rozsah jako projekt – na oba vchody zvlášť
- v případě, že se PENB má přikládat při prodeji nemovitostí, je vhodné posupovat podle katastru tedy 1 budova = 1 číslo popisné = 1 vchod

Ohledně regulace a měřičů, přesné znění v platném zákonu je toto:
Vlastník budovy je povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům...
V praxi to znamená, že na radiátorech musí být instalovány termostatické hlavice (TRV) a rozdělovače topných nákladů (RTN).

Povinnost instalovat RTN je v zákonu nově a je stanoven termín do 31.12.2014, v případě, že nebudou instalovány dopouští se majitel bytu přestupku pod sankcí 50 000,- Kč.

Povinnost regulace soustavy po zateplení není v zákonu zakotvena, je ale všemi odborníky výrazně doporučována. Měla by být součástí projektu zateplení automaticky.

Jak bude provedena a kolik bude stát musí posoudit odborník topenář na základě toho, jaké regulační prvky má soustava nyní. Návratnost investice do vyregulování je však vždy v řádech měsíců max. několika let.

Přeji hezký den


Ing. Jiří Cihlář

Energetický auditor, č. oprávnění 0997
Odpovídá:  Ing. Jiří Cihlář* - EKIS Brno DEA tisk