Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.3.14 / dotaz č. 46934
Dobrý den,chtěl bych poprosit o konzultaci stran zpracování energetického auditu v rámci programu Nová zelená úsporám-oblast C 3.1 event C 3.2.Je možné přijít kterékoliv Po nebo St,nebo přidělujete termíny schůzek?

Děkuji a přeji pěkný den.
Dobrý den,

v rámci programu Nová Zelená úsporám - výzva 2014, je možné získat dotaci na instalace termických solárních systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných). Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2). Podpora je přidělována formou fixní dotace na pořízení solárně termických kolektorů a jejich příslušenství, včetně montáže, a je omezena maximální mírou podpory ze způsobilých výdajů. Pro oblast C.3.1 je to dotace ve výši 35 000 Kč (max. míra podpory 40%), pro oblast C.3.2 pak 50 000 Kč (max. míra podpory opět 40%).

Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Podmínkou pro poskytnutí dotace v podoblasti podpory C.3.1 a C.3.2 je dosažení parametrů uvedených v tabulce na str. 18 přílohy č. 2 Směrnice MŽP č. 1/2014.

U oblasti C.3.1 a C.3.2 existuje také možnost získat bonus za kombinaci vybraných opatření ve výši 10 000 Kč (oblast C.3.3). Tento bonus získáte v případě, že kromě opatření z oblasti C.3.1 nebo C.3.2 provedete také některé z opatření uvedených v tabulce na str. 19 přílohy č. 2 Směrnice MŽP č. 1/2014.

Nutnou podmínkou je také volba výrobku ze Seznamu výrobků a technologií a dodavatele ze Seznamu odborných dodavatelů. Dále doporučujeme prostudovat Směrnici MŽP č. 1/2014 včetně příloh. Oba seznamy a směrnice najdete na stránkách programu Nová Zelená úsporám.

Co se týče příloh žádosti o dotaci, jejich seznam najdete na str. 27 a 28 přílohy č. 2 Směrnice MŽP č. 1/2014. Jak je patrné z Vašeho dotazu, Vás zajímá předpokládám zpracování odborného posudku (Vy pravděpodobně omylem uvádíte pojem energetický audit), který se předkládá v listinné podobě a také elektronicky na disku CD nebo DVD ve formátu PDF. Součástí odborného posudku v oblasti C.3 je projektová dokumentace řádně provedená autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem (autorizované osoby podle zákona č. 360/1992 Sb.) a dále pak energetický posudek řádně provedený energetickým specialistou (oprávněné osoby podle zákona č. 406/2000 Sb.).

Pokud budete požadovat bližší informace k výše uvedenému, je samozřejmě možné navštívit kterékoli středisko EKIS a to vždy v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin nebo se telefonicky dohodnout i na jiném vhodném termínu.
Odpovídá:  Bc. Karel Kremláček* - EKIS RENVODIN-ŠAFAŘÍK tisk