Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.4.14 / dotaz č. 46947
Dobrý den. V loňském roce jsme zprovoznili dvě zemědělské bioplynové stanice, každá o výkonu 500 kW. Teplo z chlazení kogeneračních jednotek nelze ani v jednom případě využít pro vytápění. Hledáme tedy jiné formy, jak vyprodukované teplo smysluplně uplatnit. Můžete nám v této věci poradit? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

předmět Vašeho dotazu je obecným problémem velkého počtu bioplynových stanic týkajícím se komplexního využití energie obsažené v produkovaném bioplynu. Podrobnou analýzu možných řešení můžete najít např. v diplomové práci VUT v Brně, která je zveřejněna na webové adrese https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/11930/DP%20Beck.pdf?sequence=1

Tento dokument považuji za dobře zpracovaný a velmi dobře použitelný jako vodítko pro rozhodování investorů Vašeho typu. Vzhledem k veřejné dostupnosti celého textu není třeba zde citovat relevantní pasáže, proto připojuji pouze následující komentář:

Studie proveditelnosti obsažené v této práci se zabývají využitím odpadního tepla kogeneračních jednotek jeho další transformací na výrobu elektřiny s cca 15% účinností, čímž řeší sice jen částečné využití původně odpadního tepla, avšak s velmi dobrou efektivností a s celoročním průběhem bez omezení sezónností. V zájmu maximálního využití tohoto odpadního tepla však by bylo dobré prioritně hledat/najít vhodnou technologii spotřebovávající teplo, kterou by bylo možno efektivně přestěhovat nebo instalovat do sousedství BPS, což jsou zejména různé typy sušáren apod. Ve výše uvedené diplomové práci je zmíněno i v Holandsku hojně rozšířené vytápění skleníků s dodávkou CO2, který je rovněž produktem kogenerační jednotky a dokáže stimulovat zvýšení počtu sklizní.
V případě, že se taková možnost nenajde nebo je ekonomicky nedostatečně atraktivní, doporučuji aplikovat závěrečná doporučení uvedené diplomové práce do Vašich konkrétních podmínek.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský