Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.14 / dotaz č. 47092
Dobrý den,

prosím o potvrzení, že jako BD jsme povinni vybavit radiátory jednotlivých bytových jednotek přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, a to v souladu se Zákonem č. 318/2012. Prosím o informaci, jaké sankce hrozí v případě nesplnění této povinnosti (je-li stanovena) k datu 31.12.2014.

Děkuji
Dnem 1. ledna 2013 nabyla účinnost novela zákona o hospodaření energií
č. 318/2012 Sb. Tento zákon v odst. 4, § 7 stanoví povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov (radiátory) přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. Těmito přístroji jsou indikátory topných nákladů (dále jen ITN).

Povinnost instalace ITN musí splnit vlastníci objektů a společenství vlastníků jednotek do 31.12.2014, viz čl. II, odst. 3 zákona.

Při nesplnění této povinnosti Zákon stanoví sankce, pro právnickou osobu do výše 200 tisíc Kč, viz odst. 3, § 12a., pro konečného uživatele bytu do výše 50.000,- Kč, viz písm. a), odst. 2, §12 zákona.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk