Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.4.14 / dotaz č. 47187
Dobrý den.

Výbor našeho Společenství vlastníků přišel s výtečnou myšlenkou, že bychom mohli ušetřit za vytápění instalací systému EKOREG firmy WILKOP Trade s.r.o.

Ze stránek firmy se mi ovšem nedaří pochopit, jak by měl tento systém fungovat - vpodstatě mi to připadá jako zázračné krabičky, které v domácnostech rakouských aktivistů posílají ty zlé elektrony z Temelína pryč, tak asi systém EKOREG posílá pryč ty zlé gigajouly z teplárny ... Až doteď jsem si myslel, že rozumím principu ekvitermních křivek, nicméně nově nabyté informace mojí vírou ve znalosti základů fyziky silně otřásly.

Jelikož ovšem firma WILKOP není v technických detailech příliš sdílná, uvádí informace přinejmenším pochybné (zjišťovat spotřebu objektu pouhým vydělením spotřeby dvou společně měřených objektů dvěmi mi nepřijde zcela správné) až zcela nepravdivé ("WILKOP - trade, spol. s r.o. od roku 1997 ..." - dle obchodního rejstříku je den zápisu 8.3.2005), rád bych získal informace od třetí strany, je-li to možné ...

Zajímal by mě nejprv prosím principiální popis systému, a zda jde o něco obecného, co dělají i jiné firmy pod jinými názvy.

Potom konkrétní body, kterým nerozumím, jsou dva:

1) Je-li z teplárny dodávána voda o určité teplotě, jak systém tuto teplotu sníží (aniž by to teplo přišlo vniveč)?

2) Pakliže má systém snižovat ztráty zmenšením teplotního gradientu mezi topnou vodou a vytápěným prostorem (resp. tedy kudy je tato voda vedena), a zároveň funguje na hranici domu, pak ale má vliv pouze na ztráty uvnitř domu. Toto ale ve skutečnosti nejsou ztráty, nýbrž teplo dům vytápějící, jenom jaksi jiným způsobem nežli přímo z radiátorů. Ztráty by to byly teprve ve chvíli, kdyby již nešlo vytápění utlumit (všechny radiátory by byly zavřené) a muselo se naopak dochlazovat přetopení (větrat). Kde se vezme úspora (navíc tak výrazná), jestliže tato podmínka neplatí a někteří obyvatelé mají radiátory naplno (a jejich sousedé jsou pak vytápěni spíše přes zeď)? - Tedy samozřejmě chápu, že nějaká úspora bude na snížení tepelného komfortu těchto obyvatel, neb s nižší teplotou topné vody nedosáhnout v bytě sauny jako doposud, ale pak nejspíše budou muset začít zapínat topení ti sousedé ...?

A ještě doplňková otázka, jestliže se váš portál zabývá úsporami, pro což je výše uvedený systém věc údajně nadmíru zajímavá, nenašla by se nějaká důvěryhodná data o praktických aplikacích tohoto systému? (Tedy taková, která rozdíl mezi průměrnou teplotou -1,7°C v prosinci 2012 a 1,7°C v prosinci 2013 nevydávají za úspěch úsporných opatření?)

Tisíceré díky předem.
Dobrý den,
obecně lze konstatovat, že často investice do energeticky úsporných opatření provedených na obálce budovy nepřinášejí očekávanou úsporu energie a tudíž i redukci provozních nákladů. Je to zpravidla dáno tím, že stavebně jsou zlepšeny tepelně technické parametry konstrukcí, ale technologická část objektu zůstává bez povšimnutí. V oblasti technologie vytápění a přípravy teplé vody lze provést:
- modernizaci zdroje (kotelny) pokud objekt není napojen na centrální zdroj tepla,
- nové nastavení topné (ekvitermní) křivky,
- výměna rozvodů a otopných těles,
- výměna, doplnění a oprava tepelných izolací tepelných rozvodů,
- výměna nebo osazení termostatických ventilů na otopná tělesa,
- vyregulování otopné soustavy,
- zefektivnění přípravy teplé vody a další.
Kterékoli výše uvedené opatření může mít výrazný podíl na zvýšené spotřebě tepelné energie. Proto i my doporučujeme, provádět zateplení a úpravu topného systému zároveň. Často se toto však neděje.
Každá budova má určitou energetickou potřebu. Neefektivní systém dodá budově více energie, než potřebuje. Naopak efektivní systém dodá budově minimum energie, ale při dosažení požadovaných parametrů vnitřního prostředí. Nelze však objektu dodat méně energie než vyžaduje a zároveň zajistit min. „normový“ komfort vnitřního prostředí.
Na trhu je celá řada regulačních a jiných systémů. Dle mého názoru se jedná o sofistikovaný regulační systém, který optimalizuje výkon zdroje (kotelny, výměníku) dle potřeb objektu.
Pokud se rozhodujete, jaký systém použijete, pak doporučuji provést malé výběrové řízení. Jeho součástí by měly být konzultace s dodavateli za účelem přesného vysvětlení principu provozu jejich systému. O vhodnosti aplikace konkrétního způsobu regulace na konkrétní patu objektu se doporučuji poradit se specialistou na měření a regulaci a odborníkem přes vytápění.

Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta tisk