Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.4.14 / dotaz č. 47250
Jsme vlastníky byt.jednotky 3+1-pod střechou ve4patrovém revitalisovaném domě.Do r.2012 byly používány při výpočtu spotřeby tepla korekční koef.,určené podnikem Techem Ostrava.Od r.2013 "určil" výbor SVJ pro výpočet svéraznou metodu,spočívající v nulových korekčních koeficientech pro všechny byty,vyjma bytů nad garážemi.Tato metoda zvýhodňuje byty uprostřed domu. Kam se obrátit pro "spravedlivější"určení poplatků za tep.energii?
Dobrý den.
Náklady na dodávku tepla se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě. U družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva. U společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. (zákon č. 67/2013 Sb.)
Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění mezi konečné spotřebitele. (vyhláška č. 372/2001 Sb.)
Na základě vyhlášky č. 372/2001 Sb je rozúčtování nákladů na vytápění plně v kompetenci majitele domu. Požádejte proto „majitele“, aby Vám doložil, že rozúčtování bylo provedeno dle výše uvedené vyhlášky. Zejména způsob určení korekcí na různou náročnost vytápění jednotlivých místností s ohledem na přepočet tepelných ztrát po provedení zateplení objektu.
Je-li však „majitel“ přesvědčen, že postupuje správně, nezbývá než abyste situaci řešil občansko-právní cestou.
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt tisk