Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.4.14 / dotaz č. 47382
Dobrý den, základní složka nákladů na teplo se nezapočítává,pokud byt není připojen k UT a má dle projektu vytápění el. přímotopy. Náš byt má přízemí připojené na UT a v podkroví,které je součástí našeho bytu, jsou dle projektu přímotopy. Účtují nám základní složku i z plochy podkroví a tvrdí nám, že jednají dle zákona.A jednají správně? Platíme za elektřínu i za UT. Děkujeme za odpověď.
Vážený pane,
rozúčtování tepla se provádí podle vyhl. 372/2001 Sb.. Zde se uvádí, že i bytům odpojeným od systému vytápění se rozpočítává základní složka nákladů. Z tohoto hlediska je v pořádku, že vám základní složku účtují i z plochy podkroví. Běžně se tak postupuje i v případech, kdy se celý byt odpojí od vytápění a pořídí si třeba přímotopy pro celý byt.
Dále se v zákoně definuje podlahová plocha, na níž se základní složka počítá. Nerozlišuje se, jestli jde o vytápěnou nebo nevytápěnou místnost nebo místnost vytápěnou jiným způsobem. I z tohoto hlediska je postup toho kdo vám účtuje teplo zákonný.
Jedná-li se o podkroví se zkosenými stropy, nižší výškou místnosti apod., sníží se podlahová plocha pro vyúčtování přepočtem podle §2 odst. e: mají-li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoru k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce.
Prověřte si tedy, zda neplatíte z větší plochy, než byste podle vyhlášky měl.

Přejeme příjemné bydlení
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk