Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.4.14 / dotaz č. 47383
Dobrý den, ve vyúčtování za teplo od vlastníka našeho domu a domovní kotelny jsme zjistili neshody ohledně spotřebovaného zemního plynu a vyrobeného tepla. Za celé zúčtovací období je spotřeba plynu 2 657 m³ a množství vyrobeného tepla je 63Gj. Použitý kotel Viadrus má udanou 90% účinnost a tak by tedy z uvedeného množství plynu měl vyrobit asi 81,42Gj. Pokud je měření odebraného tepla těsně za kotlem (na trubce je digitální kalorimetr SUPERCAL), je možné aby vznikla taková ztráta? Jestliže však souhlasí odebrané teplo 63 Gj, potom by měla být spotřeba plynu o 650 m³ nižší.
Nevíme, zda je náš výpočet správný a pokud ano, co se s tím dá dělat?
Vážený pane,
při výpočtu je třeba dát pozor na použité hodnoty.

Zemní plyn se účtuje buď jako objem [m3] nebo jako dodaná energie [MWh nebo GJ]. Na faktuře se uvádí obsah energie ve formě spalného tepla (cca 10,55 MWh/tis.m3, nebo cca 38 GJ/tis. m3). Přesné hodnoty se během roku mění, ale na faktuře je najdete.
Účinnost kotle je však vztažena k výhřevnosti, nikoli ke spalnému teplu. Důvody jsou historické - spalné teplo nelze ve většině kotlů využít, protože by to vedlo ke korozi kotle. Teprve kondenzační kotle dokáží toto teplo využít a proto mají účinnost třeba 105%.
Spalné teplo je asi o 11% větší než výhřevnost která je cca 34,2 GJ/tis.m3.

Ve vašem případě tedy můžeme počítat:
2657 m3 plynu x 34,2 GJ/tis.m3 = 91 GJ tepla v palivu (výhřevnost)
91 GJ / vyrobené teplo 63 GJ / teplo v palivu 91 GJ = účinnost 69%.

Provozní účinnost kotle je vždy nižší než nominální, protože kotel většinu roku nepracuje v optimálním režimu. Ve vašem případě vychází účinnost poměrně nízká. ¨

Kotle nad 20 kW by měly být pravidelně kontrolovány, vyžádejte si od provozovatele kotle zprávu z této kontroly.
Přejeme hezký den!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk