Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.4.14 / dotaz č. 47385
Dobrý den,

rád bych se zeptal na dotace nová zelená úsporám. Lze tuto dotaci dostat i při opravdu svépomocné výstavbě? Stačí používat materiály registrované v seznamu výrobků a technologií? Nebo tyto materiály musí instalovat pouze odborní dodavatelé?
Děkuji.
Dobrý den,
v programu Nová zelená úsporám je podporována výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivní domy) v oblasti podpory B. Při realizaci opatření podporovaných v této oblasti podpory nemusí být instalovány materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií s výjimkou výplní stavebních otvorů a solárních termických kolektorů. Realizaci opatření podporovaného v této oblasti podpory nemusí provést osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů, tudíž dům lze stavět i svépomocí. Faktury tedy není třeba předkládat za veškerý použitý materiál, stačí je doložit alespoň do výše dotace (podoblast podpory B.1 - 400 000,-Kč nebo podoblast podpory B.2 - 550 000,-Kč), aby Vám tato podpora mohla být po kladném schválení žádosti vyplacena. Mezi zasílanými fakturami by měly být především faktury za registrované výplně stavebních otvorů a solárně termické systémy (budou-li instalovány). Dále chci upozornit, v případě, že jsou způsobilé výdaje podporovaného opatření nižší než výše podpory v dané oblasti podpory, poskytne se podpora ve výši doložených způsobilých výdajů podporovaného opatření. Dané podmínky a další informace k oblasti podpory B naleznete na www.novazelenausporam.cz, konkrétně v Příloze II Směrnice MŽP č.1/2014 ve znění dodatku č. 1 na http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/prvni-vyzva/prilohy-ii-smernice-c-1-2014-ve-zneni-dodatku-c-1/.
Hezký den, Kremláček.