Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.4.14 / dotaz č. 47556
Dobrý den,
Prosím o informaci, zda-li a na co bych měla nárok v programu Zelená úsporám.
Mám starý kamenný domek z r. 1883 v okrese Plzeň-jih, který má zdi silné asi 70 cm, má plynové topení, které bylo děláno v r. 1998, dále je tam přitápěno sporákem na tuhá paliva.
Poslední větší rekonstrukce byla dělána v roce 1968, kdy byly položeny desky a lino na polovině domku, polovina má staré dřevěné podlahy nebo dlaždice. Na polovině je hurdiskový strop z roku 1968, na polovině jsou původní půvalové prověšené stropy, okna jsou také z roku 1968.
Má zbudovanou koupelnu v roce 1968, záchod nemá. Domek je vytápěn.

Vážená paní,
Přečetli jsme pozorně popis domu, na který chcete využít v současnosti vyhlášený program Nová zelená úsporám.

Pro již existující dům existují pouze 2 možnosti. První z nich je podpora v zateplování objektů (oblast A), spočívající ve výměně oken, dveří, zateplení střešního pláště, zateplení podlahy. Důraz je kladen na komplexní zateplení, jejichž konečný výsledek musí být s doporučením programu a výpočtem provedeným pro tato opatření. Druhou možností podpory je využít při výměně zdroje na tuhá paliva, či vybrané druhy kapalných fosilních paliv za ekologicky šetrné zdroje (oblast C), spočívající ve výměně za plynový kotel, tepelné čerpadlo, peletkový kotel, solární vytápění.
Bohužel, vzhledem ke skutečnosti, že váš objekt je již nyní v současnosti plynovým kotlem vytápěn, a sporák na tuhá paliva slouží jen k přitápění, jedná se tedy o doplňkový zdroj, zásadně k vaření, produkce tepla a vytápění vzduchem je až na druhém místě, nelze z programu podpořit oblast C.

Pro vás tedy zbývá oblast A, a po maximálním návrhu zateplení všech konstrukcí, které v současné době nejsou nijak zatepleny, je možné dosáhnout až na hodnotu 55% způsobilých výdajů (přímo k zateplení a nutných stavebních úprav, přímo souvisejících se zateplením). Více informací naleznete na: http://www.novazelenausporam.cz
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk