Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.5.14 / dotaz č. 47838
Dobrý den, je možné žádat v rámci "Nové zelené úsporám" o dotaci na nízkoenergetický dům s rekuperací kolaudovaný v únoru 2013?
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz.
Dotace na nízkoenergetické domy je možno žádat, pokud domy splňují stanovené požadavky, zejména měrnou roční spotřebu tepla na vytápění, měrnou neobnovitelnou primární energii, součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, součinitel prostupu tepla obálkou budovy a další. Splnění těchto požadavků je nutno prokázat doklady, jejichž seznam je uveden v podmínkách poskytování dotací. Jsou to zejména zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky Uvedené doklady je oprávněn zpracovávat pouze oprávněný energetický specialista a to za úhradu. Pokud budou podmínky splněny, je úhrada součástí dotace.
Z dotace je možno hradit způsobilé výdaje, to jsou výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňujících podmínky programu. Způsobilé výdaje musí být řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací.
Způsobilé jsou pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu 1. 1. 2013.
Vzhledem k termínu kolaudace v únoru 2013 a časovému požadavku na způsobilé výdaje je Vaše situace velice atypická a s požadavkem na závazné stanovisko je nutno se obrátit na krajské pracoviště SFŽP

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB.