Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.5.14 / dotaz č. 48032
Jak mam napsat reklamaci na vyuctovani tepla a teple vody.
Dobrý den, z vámi velmi strohého zadání se lze pouze domnívat, o co se vám hlavně jedná a co vás trápí. Patrně, a to fabuluji, můžete být vlastníkem bytového domu a obdržel jste souhrnné vyúčtování za dodávky tepla a ohřev teplé užitkové vody. Z nějakého důvodu se domníváte, že při provedeném souhrnném vyúčtování nebylo přihlédnuto ke všem okolnostem, které spotřebu tepla zásadním způsobem ovlivňují. Jeden z důvodů pro napadení, by mohlo být srovnání se stejně starým, technologicky a výstavbou totožným bytovým domem, s nímž se srovnáváte. Důvodů k chybám může být několik, od matematické chyby v rozúčtování tepla a TUV, přes chybný model rozúčtování tepla až nahodilé chyby, související s měřením, opravou nebo regulací celé nebo dílčí otopné soustavy nebo jen dlouhodobě špatně nastavená tepelená hladina pro vytápění a s tím související výše ztrát, označované jako přetápění.

Existuje však i rovina objektivní a subjektivní spravedlnosti při vytápění a jeho rozúčtování. Vy, jako uživatel jednoho z bytů, máte například pocit, že máte tepla dost a šetříte teplo, provádíte uzavírání regulačních hlavic, nebo obecně topíte místnosti na nižší teplotu. Subjektivně tedy máte pocit, že jste šetřil a udělal vše pro to, aby náklady pro vaši bytovou jednotku byly nižší a ušetřil jste. To je ale jen jeden úhel pohledu. Ostatní obyvatelé bytového domu, které jsou vašimi přímými nebo nepřímými sousedy, však mají na tepelnou pohodu zpravidla jiný názor, a to již nemluvím o intenzitě a hustotě větrání vnitřního vzduchu. Tím, že jsou ostatní nájemci také připojeni a topí, vždy menší nebo větší měrou, ovlivňují pozitivně nebo negativně i vaše náklady na vytápění, a není možno zcela objektivně a právě spravedlivě vypočítat, i když jsou instalované různé druhy měřících přístrojů a odečítacích apartur, zákon i vyhlášky regulující problematiku vytápění proto rozdělují oblast na fixní náklady, která souvisí s rozlohou bytu. Dále existují opravné (korekční) koeficienty, které souvisejí s prostorovým umístěním bytu a počtem přímo ochlazovaných stěn. A nakonec se zohlední i údaje z měřících a odečítacích zařízení, provádí se korekce chyb a špatných odečtů. V legislativě jsou postupy proto popsány obecně, a každé sdružení vlastníků, nebo společnost, která se zabývá výběrem záloh na teplo, provede a nastaví energetický model, který by se měl co nejvíce blížit i objektivní skutečnosti - ale nikdy to nebude zcela přesně.

Proto naše doporučení je napsat obecnou reklamaci, že se vám souhrnné vyúčtování na základě došlé faktury na teplo nezdá a požádat je o dodání všech příloh. Pokud jsem se si tedy na začátku vymyslel, že jste majitelem neo nájemcem v bytovém domě, musíte kromě vašeho vyúčtování obdržet i vyúčtování všech ostatních nájemníků v bytovém domě, včetně popisu metody jak váš "energetický správce" objem tepla rozpadává na jednotlivé byty.

Sž vám detailní vyúčtování přijde, máte v zásadě dvě možnosti. Ověřit si metodu a způsob rozúčtování sám, nebo pověřit energetickou společnost s právním zaměřením, aby kontrolu rozúčtování provedla ona. Vzhledem k tomu, že se jedná o komerční záležitost, budete muset služby zaplatit. Je tedy vždy dopředu zvážit a to je moje závěrečné doporučení, o jakou cenovou odchylku se může maximálně jednat, a to s ohledem na historická vyúčtování. Obecně bych proto nepředpokládal, pokud minulá vyúčtování byla v pořádku, je zapotřebí se zaměřit na změnové události v topné sezoně a o problémech nebo jevech, které během celého topného období mohly nastat, analyzovat je a až poté reklamovat.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk