Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.5.14 / dotaz č. 48147
Dobrý den, bydlíme v bytě v zatepleném paneláku, kde se teplo rozúčtování podle poměrného měření, neumím to lépe říci. Ačkoliv topíme celou zimu na jediné těleso, jsme jediný, kteří máme doplácet za topení: Ze zaslaného vyúčtování služeb vyplývá, že
rozdíl mezi zálohami a vyúčtování vznikl při použití korekčních dílků.V ostatních bytech,kde jsem byl je celou zimu o 6-8 bytů vyšší teplota.....Jak je možné, že jediní doplácíme,kdiž topíme nejméně. Děkuji předem
koeficienty zohledňující polohy místnosti v domě by měly být stanoveny tak, aby náklady na vytápění stejně velkých bytu v domě byly rovnocenné, při stejných vnitřních teplotách bytů, bez ohledu na jejich polohu v domě.

Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/113671-koeficienty-pro-vyuctovani-teplaPro elektronické indikátory se odečtený náměr koriguje celkovým vyhodnocovacím součinitelem K, který vychází z ČSN EN 834 a platí pro něho vztah :
K = KQ x KC x KT x [ 1 - Σ ( 1 – KRSn )]
Poslední člen v tomto výrazu v hranatých závorkách je celkový
koeficient pro nepříznivě situovanou místnost v objektu. KRSn
jsou dílčí koeficienty zohledňující polohu místnosti.
Stanovují se jednak pro polohu místnosti ke světovým stranám a dále se zohledňuje poloha místnosti v objektu. Pro každou místnost může být proto až několik koeficientů nebo také žádný. Přesné stanovení tohoto koeficientu je možné pouze výpočtem, ve vašem případě bych to odhadl na subjektivní stanovení těchto koeficientů rozúčtovatelem nebo vaším správcem (asi podle obdobných objektů). K tomu ještě dodávám, že tyto koeficienty musí být odsouhlaseny výborem SVJ nebo samosprávou domu. Rozúčtovatel bez odsouhlasení není oprávněn je použít a zakládá to podnět k reklamaci.
Stanovit, zda jsou koef. přiměřené nebo chybné nelze odhadnout bez znalosti všech použitých koeficientů v celém Vašem domě.
Ve výše uvedeném vzorci se Vás dále dotýká koeficient KQ, t.j. vyhodnocovací součinitel pro výkon tělesa. Ostatní dva koef. Kc a Kt mívají obvykle hodnotu 1. U vás byl na místo výkonu tělesa, jak uvádíte, použit parametr-počet článků tělesa. To lze připustit, pokud mají všechny články otopných těles v domě stejnou velikost, pokud nemají tak je to chybné a musí se použít pro KQ parametr-výkon tělesa.
Ve Vašem případě mně jedině napadá, že byl použit koeficient pro světové strany. Doporučuji si jednotlivé koeficienty vyžádat od rozúčtovací firmy a porovnat s obvyklými koeficienty např. zde
http://spolecenstvi.okinfo.cz/diskuse/polohove-redukcni-koeficienty-mistnosti