Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.5.14 / dotaz č. 48150
Dobrý den, při obdržení vyúčtování za dodávku tepla jsem zjistil, že ač celou zimu topíme jediným tělesem jediní máme doplácet, Doplatek vznikl při výpočtu použití přepoč. a korekčních dílků. Myslíte, že je možné, aby za byt, kde je teplota v zimě o 4-6 stupnů nižší, než v osatních byla vyšší spotřeba.
Ve vašem bytě není pravděpodobně vyšší spotřeba tepla proti ostatním bytům, doplatek plyne pravděpodobně z rozpočítání spotřební složky. Způsob stanovení nákladů na teplo a TV je dán vyhláškou č. 372/2001 Sb. – kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Vyhláška obsahuje výpočet nákladů včetně korekčních faktorů, lze si tedy podle ní ověřit vaši kalkulaci nákladů za teplo.

Mimo jiné se v paragrafu 4 v odstavci 4 uvádí, že pokud je rozdíl v nákladech proti průměru ve zúčtovací jednotce vyšší než 40% (nahoru nebo dolu), provede se úprava výpočtu. Možná jste díky snížené teplotě tuto hranici přesáhli a proto Vám při výpočtu vznikl doplatek.
Odpovídá:  Ing. Petr Chmel* - EKIS Praha, Seven tisk