Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.5.14 / dotaz č. 48227
Jde o vyúčtování tepla a teplé vody předložené správcem domu. Oproti vyúčtování předchozího období k došlo k nárůstu nákladů o téměř 100%. Nebyl jsem seznámen s odpočtem tepla, které probíhá dálkově a vykazuje nadstandardní hodnoty.
Vzhledem k tomu, že otopné období 2013/2014 patřilo k těm mírnějším, lze očekávat spíše snížení plateb. Pokud nedošlo k nějakým mimořádným provozním stavům (technické zásahy do otopné soustavy atp.), je nutné se podívat na odečet tepla, případně jak byla na jeho základě provedena kalkulace nákladů. Způsob stanovení nákladů na teplo a TV je dán vyhláškou č. 372/2001 Sb. – kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.
Odpovídá:  Ing. Petr Chmel* - EKIS Praha, Seven tisk