Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.5.14 / dotaz č. 48256
Dobrý den,
jsme správci bytových družstev a společenství. Hromadí se nám dotazy k zákonu 318/2012 Sb. a to, zda je nutné instalovat měřidla na ÚT i v nebytových prostorách domů, když v bytech měřiče nainstalovány mají, popř. budou instalovat.
Převážně u těchto domů je namontováno pouze jedno patní měření dodavatele tepla a náklady potom dodavatel do faktury dělí dle m2 připadající pro bytové a nebytové jednotky.
Prosíme Vás o bližší informace, jak máme u těchto domů postupovat, jestli je nutná tedy instalace měřidel či nikoliv.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Dle zákona č. 318/2012 je vlastník budovy povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Jedná se tedy jak o bytové, tak nebytové prostory. Nejzazší termín pro splnění těchto opatření je 31.12.2014.
K tomuto ustanovení má být jako prováděcí předpis vydaná vyhláška, která ovšem vydaná není. Za přístroji regulujícími dodávku tepelné energie je dosud považován také klasický termoregulační ventil a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie je považován rozdělovač topných nákladů.
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt tisk