Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.5.14 / dotaz č. 48351
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda-li je u budovy, kde je SVJ, povinnost mít regulátory a měřidla na topení, pokud tam nyní nejsou. A dále, pokud zateplíme barák, zda-li tyto záležitosti musíme mít. A jaké jsou sankce za nedodržení této povinnosti u právnických osob a fyzických.

Také jsem slyšel něco u ventilech, to také musí být? Díky
Vážený pane,
povinnost vyplývá ze zákona o hospodaření energií, č. 406/2000 Sb. Viz §7, odst. 4a):

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

V praxi to znamená nejčastěji to, že tělesa se osadí termostatickými ventily a byty se vybaví indikátory spotřeby. Na trhu je těchto systémů více, doporučuji použít systém s dálkovým odečtem, u kterých není nutné vstupovat do bytů kvůli odečtu. Systém pro sledování spotřeby má být podle zákona instalován do do 31.12.2014.

Vlastník budovy (tedy SVJ) je právnická osoba. Nesplnění výše uvedené povinnosti je podle zákona správní delikt, za který může dostat pokutu až 200 tis. Kč. Správní delikty řeší Státní energetická inspekce.

Tato povinnost nesouvisí s tím, jestli je dům zateplený nebo ne. Rozhodně ale doporučuji po zateplení provést nové vyregulování topného systému a termostatické ventily osadit. Bez vyregulování bude docházet k přetápění domu (kotelna "neví", že má topit méně) a očekávaná úspora nákladů se nemusí dostavit.

Přeji příjemné bydlení!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk