Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.5.14 / dotaz č. 48424
Dobrý den,

můj problém je že bydlíme v panelovém domě kde je CZT. Pořídil si otec alterntivcní zdroj na vytápění na principiu telepné čerpadlo vzduch-vzduch IVT. Druhý na ohřev vod na technoligii voda-vzduch značky Nilan. Některému členu ve výboru se to nelíbilo a po 5 letech to nahlásil na stavební úřad. Otec zemřel nyní to řeším se stavebním úřadem. Je tedy potřeba nějakého souhalsu, povolení na alternativní zdroj, Když CZT není levná záležitost a ekonomicky nevýhodná a životního prostředí škodlivá? Náš problém je v tom že chtějí po nás platit vyšší náklady než je základní složka. Máme pouze uzavřené kohouty. Kdykoliv se můžeme napojit a vyúžívat centrální zásobování. Co je mi známo tak je to doplňkový zdroj, který byl měl úřad schválit. Ale smíšený zdroj vytápění energetický zákon nezná. Proto to žádný právní předpis nenařizuje tak by neměl být problém s jeho schvalováním. Je potřeba územní souhals nebo stavební povolení ohlášení? Lze se domáhat že zdroj smíšený v kolaudovaném CZT by i přesto mělo být stavební řízení a odpojit se od CZT? Já se domnívám že ne. Ddle stavebního zákona zmněna vytápění je potřeba řešit ve stavebním řízení. Drobné stavyby, které nevyžadují stavební povolení? našel jsem na stránkách UUR od MMR. Že je to stacionární zdroj, neznečištuje ovzduší není potřeba ani vyjádření ochrany ovzduší. Přestohle mě obor výstavby chce souhrné stanoviskio potom i hodnocení od hygieny kvůli hluku a imisím. MMR se vyhnulo odpovědí že s emám obrárit jinám. Přitom ono ministerstvo řídí stavební úřady i bytovou politiku.
Vážený pane,

váš dotaz lze rozdělit do 2 oblastí:

1/ Odpojení bytu od systému ÚT a TUV. To vyžaduje souhlas vlastníka zúčtovací jednotky (SVJ) a souhlasné stanovisko stavebního úřadu.
Vytápění a rozvody TUV jsou součástí domu, ne bytu. Odpojením změníte fungování vytápění pro celý dům, ovlivníte náklady všech ostatních uživatelů na vytápění a ohřev TUV, takže s tím musí ostatní majitelé bytů souhlasit. V době, kdy k odpojení vašeho bytu došlo, platil zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a jeho prováděcí předpis č. 371/2004 Sb. kde se jednoznačně uvádí: Vlastník bytové jednotky má povinnost zdržet se jednání, jimiž by zasahoval do práva ostatních členů společenství (čl. XIV odst. 2 písmeno e/ nařízení vlády č. 371/2004 Sb.).

Dům je navržen a zkolaudován se systémem vytápění a ohřevu vody pro všechny byty. Odpojením dojde ke změně zkolaudovaného stavu, takže proto je vyžadován souhlas stavebního úřadu se změnou stavby. Úřad si může vyžádat i stanovisko hygieny i dalších orgánů. V praxi skutečně dochází k tomu, že tepelná čerpadla ruší hlukem okolní byty, hluková studie má opodstatnění.

2/ Účtování tepla v bytě který je odpojený od ústředního vytápění a rozvodu TUV v domě: Podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. se v odpojeném bytě platí základní složka nákladů na vytápění a základní složka nákladů na ohřev TUV (podle m2 plochy bytu). Neměl byste tedy platit spotřební složku.

3/ Další informace jsou v materiálu MMR:
http://www.mmr.cz/getmedia/e00f3861-e3f2-48b3-8268-9f0852e355d1/Odpojovani-final-web.pdf

Přeji příjemné bydlení
K. Srdečný