Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.5.14 / dotaz č. 48518
Prosím o nasměrování na informace a kontakty k možnostem instalace slunečních kolektorů v rámci programu Nová zelená úsporám. Mám v úmyslu provést kompletní rekonstrukci svého rodinného domku za využití dotací z tohoto programu.
Děkuji,
Dobrý den, jeden směr k získání informací k instalaci slunečních kolektorů je vlastní studium materiálů na internetu, např. www.tzb-info.cz, popř. stránky výrobců. Pro správné rozhodnutí musíte znát potřeby vašeho domu, vhodnost umístění, solární zisk v místě domu s ohledem na orientaci a sklon střechy, roční využití solární energie na konkrétní plochu kolektorů, apod. Druhým směrem, jak získat informace pro instalaci solárních kolektorů, je navštívit projekční středisko disponující i energetickým specialistou pro zpracování energetického posudku dle vyhl. 480/2012. Pro využití programu Zelená úsporám bude potřebovat energetický posudek dle vyhl. 480/2012 Sb. zpracovaný v souladu s metodickým pokynem SFŽP a projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení, které bude rovněž vyhovovat metodickému pokynu SFŽP. Seznam energetických specilaistů je na www.mpo.cz - část energetická legislativa. V případě potřeby se rovněž můžete obrátit na naše středisko SEAP Rokycany, kde vše osobně probereme nad konkrétními dokumenty a výkresy od domu, které přinesete.