Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.5.14 / dotaz č. 48519
Prosím o informace, jak postupovat v programu Nová zelená úsporám ohledně instalace slunečních kolektorů za účelem výroby tepla. Dále i předpisy a směrnice, výrobci tohoto zařízení a účinnost těchto kolektorů. Dále i způsob zapracování toho média do projektové dokumentace. Mám v úmyslu provést kompletní rekonstrukci svého domu, ve kterém žiji.
Děkuji,
Dobrý den. Pro využití programu Nová zelená úsporám jsou podrobnosti na www.novazelenausporam.cz , kde jsou v příloze II výzvy údaje o rozdělení programu, výše podpory a podmínky, které musíte splnit z hlediska dokumentů. Podpora instalace termických kolektorů pro ohřev tepleé vody a vytápění je v části C. K přihlášení do programu budete potřebovat odborný posudek dle vyhl. 480/ 2012 Sb, zpracovaný energetickým specialistou pro energetické audity a posudky (seznam na www.mpo.cz) a projektovou dokumentaci dle vyhl. 499/2006 Sb. vypracovanou autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 Sb. Pro instalaci si musíte vybrat jen z výrobků zapsaných do seznamu způsobilých výrobků uvedených na stránkách http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/ v části "seznam výrobků a technologií". Rovněž montáž může provést jen firma zapsaná do seznamu způsobilých dodavatelů uvedených na téže stránce. Určitě nedoporučuji provádět instalaci svépomocí. Pokud máte v úmyslu provést kompletní rekonstrukci domu , která patří do části A programu, nabízí se využít zvýhodnění kombinací částí A+C. Celá problematika není zcela jenoduchá a podrobnější odpověď bez konkrétní znalosti lokality vašeho domu, výkresů domů, způsobů užívání apod. není možná. Proto navrhuji osobní konzultaci v některém středisku EKIS (samozřejmě i v našem EKIS Rokycany), kam přinesete katastrální snímek s umístěním vašeho domu, výkresy stávajícího stavu a vše probereme konkrétně. Teprve po konkrétním upřesnění vašeho případu lze stanovit cenovou úroveň přípravy dokumetů pro přihlášení do programu Nová zelená úsporám.
Odpovídá:  Ing.,CSc. Vlastimi Brada* - EKIS Rokycany tisk