Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.5.14 / dotaz č. 48520
Prosím o odpověď, jak v rámci programu Nová zelená úsporám využít k vytápění mého rodinného domu možnosti instalace tepelného čerpadla vzduch-voda, případně v kombinaci voda-voda. Jsem majitelka kopané studny, která má dostatek vody: zima-předjaří-jaro.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, využít tepelné čerpadlo pro vytápění rodinného domu je možné i s podporou programu nová zelená úsporám a to v části C1. Aplikace tepelného čerpadla nezávisí jen na vlastnictví studny s dobrou vydatností vody, ale je nutné především přizpůsobit topný systém domu a zajistit vhodné dimenzování tepelného čerpadla (TČ). Při aplikaci tepelného čerpadla je potřeba dispoznovat nízkoteplotním topným systémem ( max 55/35 °C). Je potřeba provést zkoušku vydatnosti studny, pokud chcete využít princip voda/voda. Výkon musí postačit na potřebné tepelné ztráty domu či na dimenzování čerpadla. Výrobci TČ vyžadují rovněž velmi čistou vodu, aby se eliminoval problém se zanášením výměníků. Princip TČ vzduch /voda tento problém nemá, ale je zde nižší topný faktor. Pro správnou instalaci TČ, dimenzování, správný návrh principu, umístění, vyřešení dalších souvislostí jako je hluk, hydraulika systému apod. je vhodné navštívit projektatna s autorizací dle zákona 360/1992 Sb. pro oblast technického zařízení budov (TZB), který vše posoudí a případně bude zpracovatelem dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. Tuto dokumentaci určitě budete potřebovat jako jeden z dokumentů pro přihlášení do programu nová zelená úsporám. Doporučuji navštívit některé středisko EKIS (seznam na www.mpo-efekt.cz), kam přinesete katastrální mapu s umístěním domu, výkresy skutečného provedení domu a vše prokonzultujete nad konkrétnímu dokumenty s odborníkem na místě a při této diskuzi mohou padnout i první konkrétní čísla.