Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.6.14 / dotaz č. 48563
Dobrý den,
mám ještě jeden dotaz k zákonu č. 318/2012, zda musejí být osazena měřidla i v garážích,které jsou součástí bytového domu? Garáže jsou vytápěny, např. je tam namontován registr, na který se velice špatně montuje měřič.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den.
Dle zákona č. 318/2012 je vlastník budovy povinen vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Zmíněný předpis prozatím ještě není vydán, ale ze znění zákona lze dovodit, že pokud jsou garáže napojeny na vnitřní tepelné zařízení budovy, mají být měřiče osazeny i tam.
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt tisk