Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.6.14 / dotaz č. 49285
Dobrý den,

Zabývám se dovozem LED osvětlení určeným pro vnitřní i vnější instalace - průmyslové provozy, nemocnice,, veřejné osvětlení. Dostal jsem informaci, že existuje program EPC, kterým lze financovat projekty modernizace a rekonstrukce osvětlení. Zajímá mě jak funguje tento mechanismus financování,a kde bych mohl nalézt potřebné informace. Rád bych toto nabídl svým zákazníkům, jako přidanou hodnotu. Musím nějak do tohoto programu registrovat, či certifikovat společnost?

Případně mmě zajímají jakékoli programy na podporu financování energetických úspor.
Vážený pane,

metodu EPC (energy performance contracting) pro financování úsporných opatření můžete použít bez jakékoli podpory. Princip spočívá v tom, že firma zafinancuje, instaluje a zprovozní zařízení (např. nové osvětlení) v cizím objektu (např. v nemocnici) a o úspory se rozdělí s majitelem objektu. Po splacení původní investice pak zařízení zůstane v objektu a úspory už v plné výši zůstávají jeho provozovateli.

U větších investic pak dodavatel zajistí i financování např. bankovním úvěrem. Dodavatel si s provozovatelem obvykle smluvně dohodne výši plateb, tak aby po instalaci zařízení (osvětlení) provozovatel platil v součtu (za energie + splátky firmě EPC) o něco méně než platil předtím za energie. Pokud je zařízení navrženo špatně a úspory se nedostaví, ztrátu nese dodavatel, nikoli provozovatel (nemocnice). Pokud jsou naopak úspory vyšší než se předpokládalo, dostane firma EPC více peněz.

Více o principu např zde:
http://www.epc-ec.cz/files/1_EPC%20a%20historie_VS.pdf

Dokumenty, vzorová smlouva aj. jsou zde:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace/34841
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace?tema=926980d38b9e413ea398255aa76d072b

V poslední době mohou obce a další subjekty získat dotaci na rekonstrukci osvětlení a nebo na přípravu projektů EPC v rámci programu EFEKT:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/44886
Pro rok 2014 už je příjem žádostí uzavřen, pro rok 2015 mohou být podmínky podpory jiné, nicméně doporučujeme si současný program prostudovat. Uzávěrka je obvykle v únoru daného roku.

Přejeme hodně úspěchů při podnikání!
J. Truxa, K. Srdečný