Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.7.14 / dotaz č. 49670
Dobrý den, uvažujeme o využití dotace z programu NZÚ, kromě zateplení a výměny oken bychom rádi vyměnili i kotel na tuhá paliva. Situace je taková, že v současné době využíváme k vytápění dva zdroje jak plynový kotel, tak kotel na tuhá paliva. V podmínkách NZÚ je uvedeno, že dotaci je možno získat při výměně kotle na tuhá paliva, který je hlavní zdrojem vytápění. Otázka tedy zní kdo a jak posoudí, zda našim hlavním zdrojem pro vytápění je kotel plynový či ten na tuhá paliva? Máme i v případě, že bude kotel plynový zachován nárok na dotaci? Jak máme postupovat? Předem děkuji za odpověď
Dobrý den.
V rámci programu Ministerstva životního prostředí „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2014“ je možno žádat o dotaci na realizaci úsporných opatření v kombinaci s výměnou zdroje tepla na tuhá a vyjmenovaná fosilní paliva. Jedná se o oblast podpory „A“ v kombinaci s podoblastí podpory C.1. Tyto oblasti a podoblasti jsou dále členěny dle specifických parametrů viz Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014.
Podpora v podoblasti podpory C.1 se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a zapojení do otopné soustavy. Novým zdrojem tepla může být ekologicky šetrný zdroj viz podoblasti podpory C.1.1-8. (např. kotel na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelné čerpadlo, atd.).
Pokud máte v objektu 2 stávající zdroje tepla, musí být určen ten hlavní. To posoudí energetický specialista, který Vám vypracuje Energetický posudek. Ve Vašem případě bude hlavní zdroj ten na tuhá paliva a plynový kotel bude sloužit jako doplňkový zdroj, který zůstane v otopné soustavě ponechán i po realizaci opatření. V energetickém posudku musí hlavní zdroj tepla pokrývat více než 50 % potřeby tepla na vytápění. Při doložení ukončení realizace musíte stvrdit čestným prohlášením, že jste zajistila ekologickou likvidaci původního zdroje tepla, a že jste zajistila provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt tisk