Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.8.14 / dotaz č. 50204
Dobrý den,
Potřebuji poradit co a čím zateplit a ideálně i uvést prioritu co nejdříve a co stačí později.

Parametry domu z r. cca 1930, lokalita Polabí:
>>Základy do hl. cca 30cm - cíhly plné
>>sokl - betonové tvárnice, částečně vysypané sutí
>>nová hydroizolace po celém obvodu domu (uvnitř jsou nové beton. podlahy s navázanou hydroizolací a 10 cm tepel. EPS)
>>obvodové zdi z plných cihel v dobrém stavu tl. 45cm
>>nová dřevěná okna s 3-sklem
>>překlady betonové (zvenku tep. neizolované)
>>nové dřevěné stropní trámy, na každém 2. jsou na obou stranách železné kotvy až ven, kde jsou ukončené železnou příčkou(= dům nemá věnec)
>>podhledy v obytných místnostech dole s přiznanými trámy - široké dřevěné palubky tl. 19 mm, pak cca 3 - 5 cm vzduch dutina, pak prkenná podlaha tl. cca 3cm
>>podhledy v ostatních místnostech s NE přiznanými trámy jsou ze sádrokartonu. Odspoda SDK deska, reflex. folie, tepel. izolace Knauf TP 116, tl. 80mm, mezi trámy tepel. izolace Knauf Unifit 037 tl. 200 mm, pak prkenná podlaha tl. cca 3cm
>>půlštok (=nadezdívka) plné cihly 15cm + bloky PoroTherm tl. 30cm = celkem 45 cm.
>>půda pod sedlovou střechou není vytápěná a ani tepelně izolovaná. Krytina je nová cihlová a pojistnou folií.

Aktuálně mám v plánu následující kroky:
1.
nějak zvenku tepelně izolovat pruh vnější stěny od horní strany oken až po styk nadezdívky se střechou (= koukají tam ty železné kotvy co vedou až dovnitř na trámy).
Nevím ale kolik a čeho tam mám dát. Nechci aby "odskok" ven nebyl moc velký, ale aby to zase mělo smysl dělat.

2.
Dále chci tepelně izolovat špaletu kolem rámu dřevěných oken zvenku, no a také nevím kolik a čeho tam mám dát. Tam se ale asi vejde jen pár cm.

3.
nad obytný prostor s palubkovým podhledem přímo na prkennou podlahu chci dát parotěsnou folii, tuto slepit a přilepit na obvodovou zeď nadezdívky a na ní po celé ploše položit nějakou tepelnou izolaci. Na krajích ji přehrnout až přes nadezdívku k pozednici a ještě kus nad místnosti s SDK izolovaným podhledem. Tep. izolaci na podlaze podkroví chci někdy v budoucnu případně použít mezi krokve, takže její tl. bude asi omezena výškou krokví a dostupnou světlou výškou, tedy cca 14-16 cm.

4.
obvodovou stěnu domu z plných cihel mám v plánu pouze nahodit a naštukovat.
(= tepelná izolace by začínala až od horní strany oken).

5.
Nevím jestli má cenu nějak tepelně izolovat sokl. Pokud ano, tak jak vysoko nad hydroizolaci a čím.

******
Požádal bych Vás o posouzení zamýšlených kroků, dále o radu co se soklem a o doporučení co čím zateplit s uvedením materiálu a tloušťky.

Případně bych se pro doladění podrobností mohl u Vás v Hradci K. osobně stavit.

Předem díky za odpověď

Dobrý den,

popis Vašeho domu sice umožňuje představit si zhruba jeho podobu a stav, ale chybí mnoho dalších informací, na jejichž základě by bylo možno se vyjádřit k Vašim otázkám. Jednotlivé stavební konstrukce mohou být ošetřeny tepelnou ochranou na poměrně široký rozsah intenzity a s ohledem na tepelný odpor dostupných materiálů se návrhová tloušťka izolantu může velmi lišit.

Např. obvodová zeď z cihel plných tl. 45 cm ke splnění normou požadované hodnoty součinitele prostupu tepla potřebuje nejběžnější izolant (lambda = 0,039 W/m.K) v tloušťce 110 mm, ke splnění doporučené hodnoty 130 mm a ke splnění 0,95 doporučené hodnoty 140 mm. Při použití kvalitnějšího izolantu se potřebná tloušťka může snížit až na 54% při použití PIR. Optimální tloušťku izolantu je nutno volit i s ohledem na stávající nebo výhledový zdroj tepla pro vytápění a předpoklad vývoje příslušné ceny tepla.

K Vašim jednotlivým otázkám se mohu vyjádřit jen obecně:

1. jedná se o nekoncepční řešení, které sice odstraní nebo zmírní tepelné mosty způsobené betonovými překlady a ocelovými kotvami (může odstranit příčinu kondenzace a následně plísně, pokud v těchto místech vzniká), ale vliv na energetickou bilanci objektu bude nedostatečný.

2. Na ochranu ostění a nadpraží výplní se obvykle používá cca 4-5 cm standardního fasádního izolantu, při nedostatku místa je vhodné použít 2-3 cm PIR. Význam tohoto opatření zejména pro překlady (nadpraží) je stejný jako v předcházejícím bodě.

3. S návrhem uvedeným v tomto bodě lze souhlasit.

4. Obvodová zeď z cihel plných tl. 45 cm je značně nevyhovující a svým součinitelem prostupu tepla se výrazně odlišuje od ostatních stavebních konstrukcí objektu a bude hlavní složkou tepelné ztráty. Neuvádíte přesnou specifikaci nových oken s trojskly, ale pokud se jedná o okna standardní kvality, budou mít součinitel prostupu tepla nižší než zdivo CP45. Tato stěna bude mít nejnižší povrchovou teplotu a bude v případě vzniku vnitřních podmínek pro povrchovou kondenzaci potenciálním zdrojem pro vznik plísně.

5. K tomuto bodu se nelze vyjádřit bez výkresu řezu a bližší specifikace detailu napojení základu, podlahy a obvodové stěny.

Vzhledem k běžícímu dotačnímu programu Zelená úsporám a zejména k nedávnému zvýhodnění podmínek pro získání dotace Vám doporučuji řešit objekt komplexně a jako nejdůležitější první krok prověřit, zda Váš dům je schopen splnit podmínky dotace. Pro dotaci jsou uznatelné i náklady vynaložené v roce 2013, náklady na odborný posudek jsou dotovány částkou 20 tis. Kč a pravděpodobnost splnění podmínek pro dotaci ve výši alespoň 30% je poměrně vysoká. Kromě toho lze využít případně i dotaci na výměnu tepelného zdroje.
S analýzou možností Vám můžeme pomoci při osobní konzultaci po bližším seznámení s objektem. Stejně tak i v případě, pokud na uvedené doporučení nebudete reflektovat.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský