Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.9.14 / dotaz č. 51224
Dobrý den, vyšla již prováděcí vyhláška k zákonu 318/2012?
Dobrý den, zákon č. 318/2012 je novela zákona č. 406/2000 Sb., který má spoustu prováděcích vyhlášek viz. např. zde https://www.mpo.cz/dokument151391.html, z nichž žádná nebyla v roce 2014 novelizována, datum účinností jsou zde uvedeny.
Patrně jste měl na mysli, novelu prováděcího předpisu 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, zatím žádná novela nevyšla, vím pouze o chystané změně zákona 406/2000 Sb.