Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.9.14 / dotaz č. 51785
Může o finanční podporu na změnu způsobu vytápění budov v areálu požádat také státní podnik (s.p.)? V současné době jsou budovy v areálu s. p. (některé v pronájmu) vytápěny z předimenzované, značně ztrátové horkovodní kotelny(rozvody tepla ztrátové) kterou provozuje s.p. Záměr je vybudovat v jednotlivých budovách lokální plynové kotelny.
Dobrý den,
předpokládám, že by podnik žádal v některých z programů OPŽP (Operační program Životní prostředí) nebo (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V obou programech v současné době neprobíhá příjem žádostí. Ke konci roku by však měla být známá podoba podmínek pro programové období 2014-2020. Konkrétní výzvy či programy by pak měly být otevřeny nejdříve v příštím roce.

V obou programech byl v minulosti státní podnik oprávněným žadatelem. Předpokládá se tedy, že bude oprávněným žadatelem i nadále, ale záleží na konkrétním znění podmínek.

Pro dosažení na vlastní podporu je nutné vykázat úsporu energie, resp. úsporu emisí.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky programů www.opzp.cz, www.czechinvest.org.
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk